Vej-eu.dk - Vejforvaltningsret
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO11. - 12. oktober 2017 PRISKr. 8.300,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHUSET, Middelfart FRISTGennemført
TIDOnsdag den 11. oktober: 10.00 - 19.15
Torsdag den 12. oktober: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL13 deltagere TILMELDING Kontakt VEJ-EU
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vejforvaltningsret
Print
- kvalitet i sagsbehandlingen på vejområdet
Udbytte af kurset
Du får et godt indblik i de retslige regler for sagsbehandling på vejområdet, og du får overblik over grundlæggende principper.
Det lærer du
»Bestemmelse af hjemmel for konkrete afgørelser
»Nødvendig oplysning om forskellige sager
»Magtfordrejning, usaglige hensyn
»Hvad er en afgørelse, og hvad er faktisk forvaltningsvirksomhed?
»Høring, herunder partshøring. Hvornår er der tale om en part?
»Begrundelse, generel og konkret
»Klagevejledning, hvornår og hvordan?
»Notatpligt, vejledningspligt
»Udtalelser i klagesager
Sådan er kurset
Der gennemgås konkrete afgørelser og sager fortrinsvis inden for vejlovgivningen. Kursets emner gennemgås ved foredrag, gruppeopgaver og fælles drøftelser.
Deltagere
Alle, der arbejder med sagsbehandling, kan deltage i kurset. Kurset er særligt orienteret mod vejforvaltningernes sagsbehandling, så ansatte her får særligt udbytte af kurset, fordi eksemplerne fortrinsvis hentes fra vejlovgivningen og lovgivningen om fast ejendom.
Undervisere
Kursusleder er Advokat Henrik Sauer, Nielsen Nørager. Øvrig underviser er Advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager.
Specielle forhold
Der udleveres en fysisk mappe med materiale på dette kursus. Hotel info: Kaffebuffet er til rådighed på 1. kursusdag fra kl. 07.30 i fællesområdet, Parkering på Comwell Aarhus: Bilens nr.plade skal registreres i recptionen indenfor 30 min. Yderligere parkering findes i Bruuns Galleri. Billet medbringes til hotellet. Indkørsel fra Værkmestergade 100 meter længere fremme.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk