Vej-eu.dk - Vejforvaltningsret
KURSEREMNERNYHEDERUNDERVISEREOM VEJ-EU
  SØG
VEJ-EU holder sommerferielukket i uge 29+30. Du kan stadig booke plads på vores kurser.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på info@vej-eu.dk, så svarer vi dig så snart vi er tilbage
DATO11. - 12. oktober 2017 PRISKr. 8.300,00 inkl. overnatning
STEDHUSET, Middelfart FRIST11. september 2017
TIDOnsdag den 11. oktober: 10.00 - 19.15
Torsdag den 12. oktober: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL30 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTAnne Dorit Thaarup
adt_k@vej-eu.dk, 20604830
Vejforvaltningsret
Print
- kvalitet i sagsbehandlingen på vejområdet
Udbytte af kurset
Du får et godt indblik i de retslige regler for sagsbehandling på vejområdet, og du får overblik over grundlæggende principper.
Det lærer du
»Bestemmelse af hjemmel for konkrete afgørelser
»Nødvendig oplysning om forskellige sager
»Magtfordrejning, usaglige hensyn
»Hvad er en afgørelse, og hvad er faktisk forvaltningsvirksomhed?
»Høring, herunder partshøring. Hvornår er der tale om en part?
»Begrundelse, generel og konkret
»Klagevejledning, hvornår og hvordan?
»Notatpligt, vejledningspligt
»Udtalelser i klagesager
Sådan er kurset
Der gennemgås konkrete afgørelser og sager fortrinsvis inden for vejlovgivningen. Kursets emner gennemgås ved foredrag, gruppeopgaver og fælles drøftelser.
Deltagere
Alle, der arbejder med sagsbehandling, kan deltage i kurset. Kurset er særligt orienteret mod vejforvaltningernes sagsbehandling, så ansatte her får særligt udbytte af kurset, fordi eksemplerne fortrinsvis hentes fra vejlovgivningen og lovgivningen om fast ejendom.
Undervisere
Kursusleder er Advokat Henrik Sauer, Nielsen Nørager. Øvrig underviser er Advokat Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk