Vej-eu.dk - Trafiksikkerhed - Grundkursus
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO13. - 14. november 2017 PRISKr. 8.100,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Storebælt, Nyborg FRISTGennemført
TIDMandag den 13. november: 09.00 - 18.00
Tirsdag den 14. november: 08.30 - 16.00
DAGE2
ANTAL18 deltagere TILMELDING Kontakt VEJ-EU
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksikkerhed - Grundkursus
Print
- begreber, metoder og konflikter i trafiksikkerhedsarbejdet
Udbytte af kurset
Du får kendskab til de grundlæggende begreber og metoder i trafiksikkerhedsarbejdet. Du lærer at an-vende de tilgængelige datakilder og analysemetoder. Du rustes til at vurdere trafiksikkerhedsfaglige pro-blemstillinger i forbindelse med fx
»Den daglige sagsbehandling
»Planlægning og projektering
»Planlægning og gennem-førelse af sortpletarbejde, informationsmampagner og færselskontrol
Det lærer du
» Hvad er trafiksikkerhed?
» Risikobegreber og risikovurdering
» Datakilder og deres anvendelighed
» Ulykkesbekæmpelse og ulykkesforebyggelse
» Udvælgelsesmetoder og analyseværktøjer
» Ulykkesfaktorer
» Trafikantpræstationer og trafikantadfærd
» Virkemidler og effekter
Sådan er kurset
Kurset er baseret på forelæsninger og diskussioner suppleret med øvelser i grupper.
Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter, mellemteknikere, politiet og medlemmer af lokale færsdselssikkerhedsråd
Undervisere
Undervisere er Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet og Teamleder Jacob Wrisberg, Fredensborg Kommune.
Specielle forhold
Der serveres morgenbrød i HUSETs Café fra 08.30 på dag 1
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk