Vej-eu.dk - Trafiksaneringer i byer
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
VEJ-EU holder sommerferielukket i uge 29+30. Du kan stadig booke plads på vores kurser.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på info@vej-eu.dk, så svarer vi dig så snart vi er tilbage
DATO13. - 14. november 2018 PRISKr. 8.500,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDRadisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense C FRIST14. oktober 2018
TID08.30 - 16.00 DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksaneringer i byer
Print
Hvad er trafiksanering?
En trafiksanering kan have fokus på, hvordan trafikken skal afvikles i et konkret område, og den udarbejdes derfor oftest af trafikplanlæggere. Det er her vigtigt, at trafikplanlæggerne ved hvilke visioner, mål og tanker, byplanlæggerne har gjort om de konkrete byrum i området, så den trafikale funktion af vejene i området kan tilpasses disse mål.

Som en del af en trafiksaneringsplan udarbejdes skitseprojekter for ombygninger af konkrete byrum og veje. Det skal sikres, at byrummet eller trafikrummet udformes, så det kan tilgodese den funktion, som fremgår af de fysiske planer, der er udarbejdet for området og dermed er med til at opfylde visioner og mål for området.

Shared Space, LAR-projekter, Grøn Bredgade, reduktion af antal kørespor mv. er eksempler på trafiksaneringer.
Udbytte af kurset
Du får at praktisk og teoretisk kendskab til at planlægge og udforme skitseforslag for ombygning af gader, veje og stier i byområder. Vi behandler indfaldsvejen til byen, den overordnede gade gennem bymidten og vejen ude foran skolen/børnehaven. Steder hvor flere trafikantgrupper mødes på tværs af vejen og med for lidt plads til at manøvrere. Vi kommer også ind på udtrykkene "den selvforklarende vej", "Shared Space" og "LAR".

Du får et indblik i at lede et projekteringsforløb fra idé til skitseprojekt i samarbejde med vejens brugere og naboer.

Kurset er ikke detailprojektering.
Det lærer du
»Byen, trafikanternes adfærd, uheldsoplysninger og trafikplaner som forudsætning for idéoplæg og skitseprojektering
»Vejreglernes opbygning og indhold.
» Valg af tværprofiler for gader, veje og stier til den selvforklarende vej
»Valg af løsning for vej- og stikryds, krydsninger og fartdæmpere
»Hvordan kan beplantning yde et trafiksikkerhedsmæssigt bidrag, ud over bare at se smukt ud
»Formidling til vejens brugere og visualisering af projektet
» Samarbejde med myndigheder, beboere, erhvervsdrivende og trafikanter
»Videndeling, hvor finder jeg oplysninger på nettet?
Sådan er kurset
Kurset er bygget op over en gennemgående projektopgave suppleret med foredrag, diskussioner, øvelser og besigtigelse.
Deltagere
Kurset henvender sig til planlæggere og projekterende ingeniører, arkitekter og mellemteknikere med begrænset eller nogen erfaring fra tekniske forvaltninger eller rådgivende firmaer.

Kurset forudsætter ikke indgående kendskab til trafiksikkerhedsområdet. Kurset udbydes derfor på "grundlæggende niveau".

Kurset "trafiksikkerhed - grundkursus" eller tilsvarende viden anbefales, men er ikke en forudsætning for at deltage i dette kursus.
Undervisere
Kursusleder er Trafiksikkerhedsrevisor Steen Eisensee, SE Trafik ApS. Øvrige undervisere er Landskabsarkitekt Benedikte Piil, Piil Landskabsarkitekt og Ingeniør Mie Haugsted Flindt, Orbicon.
Specielle forhold
Det forventes, at kurset udbydes hvert 2. år. Kursusudbud vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel.

Relaterede kurser
Kurset er relateret til:
»Valg af vejkrydstyper - rundkørsel eller kryds?

Mere viden om trafiksikkerhed kan eksempelvis tilegnes på:
»Trafiksikkerhed - grundkursus
»Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse
»Nudging, adfærd og trafiksikkerhed
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk