Vej-eu.dk - Vejloven
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO6. - 7. juni 2018 PRISKr. 8.300,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRIST7. maj 2018
TIDOnsdag den 6. juni: 09.30 - 21.30
Torsdag den 7. juni: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL30 deltagere LEDIGE 4 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vejloven
Print
Få et overblik over vejloven og kom dybere ned i de bestemmelser, der oftest anvendes.
Udbytte af kurset
Du bliver ikke verdensmester i vejloven, men du bliver i hvert fald bedre til den, end du var før kurset. Da vejloven ikke står alene, berører vi også dele af anden vejlovgivning, færdselsloven og forvaltningsretten.
Vores mål er, at afgørelserne bliver bedre og mere forudsigelige for borgerne, således at tilliden til forvaltningen øges.
Sådan er kurset
Vi lægger en relativ stor vægt på centrale dele af forvaltningsretten og gennemgår herefter vejloven.
Det er ikke alle kapitler, vi vil komme ind på lige grundigt. Dertil er tiden for knap. Men vi vil komme ind på en række af de vigtigste emner, fx gravetilladelser, gæsteprincip, adgange, tilladelser til særlig råden, ekspropriation og vintervedligeholdelse og renholdelse.
Vores undervisning er lagt op som dialogbaseret undervisning, så du vil få rig mulighed for at spørge og dele ud af dine erfaringer. Af og til gemmer vi dog svarene til senere.
Der er indlagt gruppearbejde i undervisningsforløbet.
Deltagere
Du kan sagtens være med som ny og relativt uerfaren på vejlovens område. Men det bliver nok lidt sjovere at deltage, hvis du allerede har visse erfaringer med loven.
Kurset er primært rettet til kommunale sagsbehandlere, men ansatte ved Politiet og hos eksterne rådgivere vil ligeledes få stort udbytte af kurset.
Undervisere
Kursusleder er Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Landinspektør Rasmus Ørtoft, Geopartner Landinspektører A/S og Fuldmægtig Bjarne Jess Vennike, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
De, der underviser dig, kommer hovedsageligt fra Vejdirektoratets Jura afdeling, men du vil også møde andre med erfaringer fra arbejdet i kommunerne og i den private rådgivningssektor.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk