Vej-eu.dk - Private fællesveje i praksis
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO4. - 5. september 2018 PRISKr. 8.300,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Fredericia, Fredericia FRIST2. august 2018
TIDTirsdag den 4. september: 10.00 - 19.00
Onsdag den 5. september: 08.30 - 15.45
DAGE2
ANTAL30 deltagere LEDIGE 27 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Private fællesveje i praksis
Print
- sådan fungerer privatvejsloven
Udbytte af kurset
Du får et godt indblik i, hvordan privatvejslovens regler fungerer i praksis, og hvordan sager om private fællesveje løses i praksis.
Det lærer du
Kurset er bygget op omkring en række eksempler på den praktiske udmøntning af privatvejslovens regler. Disse eksempler ligger inden for følgende emner:
» Udlæg og anlæg af private fællesveje (hvordan opstår private fællesveje)
» Istandsættelse af private fællesveje både i byer og bymæssige områder og på landet
» Pligt til optagelse af private fællesveje som offentlige veje
» Råden over private fællesveje
» Færdselsregulering på private fællesveje
» Omlægning og nedlæggelse af private fællesveje
Sådan er kurset
De mange forskellige praktiske eksempler vil blive gennemgået ved en vekslen mellem forelæsninger, fælles drøftelser og gruppeopgaver. Der er herigennem gode muligheder for interaktion mellem deltagerne og underviserne.
Deltagere
Alle, der har interesse for private fællesveje, kan deltage i kurset. Et vist forhåndskendskab til privatvejsloven er en fordel, da kurset ikke omfatter en egentlig gennemgang af privatvejslovens bestemmelser.
Undervisere
Kursusleder er Konsulent, cand.jur. René Aggersbjerg, LE34. Øvrig underviser er Chefkonsulent Annette Christiansen, Københavns Kommune.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk