Vej-eu.dk - Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO16. - 17. maj 2018 PRISKr. 8.100,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Vinhuset, Næstved FRISTGennemført
TIDOnsdag den 16. maj: 08.30 - 20.00
Torsdag den 17. maj: 08.00 - 17.00
DAGE2
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse
Print
Trafiksikkerhedsarbejdet består af to hovedprincipper: Ulykkesbekæmpelse og ulykkesforebyggelse. Dette kursus er målrettet ulykkesbekæmpelsen.
Udbytte af kurset
Du lærer en arbejdsmetode, der - ud fra viden om de skete trafikulykker - sætter dig i stand til at udpege kryds og strækninger, hvor det er muligt - og kan betale sig - at lave trafiksikkerhedsforbedrende tiltag.

Du lærer at analysere ulykkesbilleder, udarbejde forslag til trafiksikkerhedsløsninger og vurdere effekten af forslagene. Du bliver desuden introduceret til en lang række vejtekniske tiltag, der kan reducere antallet af ulykker.

Kurset er et værktøjskursus, der beskæftiger sig med den nyeste viden og de teknikker, vi har om ulykkesbekæmpelse med vej- og trafiktekniske midler.

Det lærer du
»Udpegning af sorte pletter, grå strækninger og temaer
» Ulykkesanalyse
» Opstilling af ulykkeshypoteser
» Valg af løsningsforslag i kryds og på strækninger
» Forhåndsvurdering (skønnede ulykkesbesparelser)
» Prioritering af forslag
Sådan er kurset
Kurset består af forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde. I en gennemgående gruppeopgave tages udgangspunkt i et konkret ulykkesbelastet sted med besigtigelse og gennemgang af ovennævnte punkter, afsluttende med fremlæggelse af løsningsforslag og vurdering af forventet ulykkesbesparelse.
Deltagere
Kurset henvender sig til medarbejdere hos vejbestyrelser, politi og rådgivere der arbejder med trafiksikkerhed.
Undervisere
Kursusleder er Fagkoordinator Winnie Hansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Fagkoordinator Morten Klintø, Vejdirektoratet Næstved.
Specielle forhold
Kurset forudsætter, at du har grundlæggende kendskab til emnet, f.eks. VEJ-EU’s grundkursus "Trafiksikkerhed - begreber, metoder og konflikter i trafiksikkerhedsarbejdet".
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk