Vej-eu.dk - Glatførevarsling - videregående
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO23. oktober 2018 PRISKr. 4.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST20. september 2018
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL12 deltagere LEDIGE 7 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Glatførevarsling - videregående
Print
- udkald på det rette tidspunkt
Udbytte af kurset
Du får et uddybende kendskab til, hvorledes data i VejVejr skal tolkes, detaljeret viden om forskellige vejrsituationer samt indblik i, hvor meget salt der skal anvendes i relation til vejrsituationen.
Det lærer du
»Sensorer
»Tolkning af parametre
»Vejrsituationer
»Glatføremodellen
»Rimudfældning og saltdosering
Sådan er kurset
Kurset veksler mellem gennemgang af VejVejr og brug af systemet i praksis. Rim, frysende våde vejbaner, isslag og snesituationer vil blive gennemgået herunder hvilken dosering der skal anvendes.
Deltagere
Kurset henvender sig til vagtpersonalet, som er ansvarlige for udkald og har et behov for uddybende kendskab til VejVejr.
Undervisere
Undervisere er Fagkoordinator Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og Meteorolog Herdis Preil Damberg, Ukendt.
Specielle forhold
Det er en forudsætning, at man færdes hjemmevant i VejVejr og dermed har erfaring med udkald til saltning og snerydning.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk