Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
Beretning 2015

Bestyrelsens bemærkninger 2015

VEJ-EU har pr. 1. maj. 2015 fået ny sekretariatschef, Henrik Harder. I den forbindelse er der sket en reorganisering af VEJ-EU’s sekretariat mm. Og VEJ-EU strategi arbejde 2016+ er iværksat.

VEJ-EU har frem til og med 2015 haft som hovedopgave at udbyde kurser, videnformidling og udvikle Viadania og tilbyde den nødvendige efteruddannelse af medarbejderne i sektoren overvejende i form af kurser, e-læringskurser og seminarer.

Desuden tilbyder VEJ-EU sekretariatshjælp til sektoren i forbindelse med seminarer, konferencer, kurser og faglige netværk m.m. samt medvirker som arrangør af arrangementer af vej- og trafikfaglig karakter herunder Cykelkonferencen, Brodagen, Trafiksikkerhedskonferencen og Vejforum.

Viadania er bemandet med en fuldtids centerchef og en studentermedhjælp. Hovedaktiviteterne i 2015 har været produktion af traineejobs. VEJ-EU har pr. 31. januar 2015 13 trainees, som er ”videresolgt” til forskellige virksomheder i sektoren. Det har vist sig fortsat at gå langsomt med at tegne medlemskaber til Viadania, som nu har 24 medlemmer. Viadania er selvfinansierende i 2015, men der er givet støtte fra VEJ-EU til udviklingsaktiviteter, og Viadania aktiviteterne vil bliver helt selvfinansierende i 2016.

2015 har ikke været det bedste år for VEJ-EU, omsætningen er kun steget lidt. Der er i 2015 gennemført 122 kurser mod 158 kurser i 2013, der var det højeste antal i VEJ-EU's historie. Det gennemsnitlige deltagerantal var på 17,3 på kurserne, lavere for åbne kurser og lidt højere for virksomhedskurser, der udbydes som kurser med 20 deltagere.

VEJ-EU er dog stadigvæk velkonsolideret, og det giver mulighed for nye initiativer som at understøtte udviklingen og implementeringen af en ny strategi 2016+.

Fløng, marts 2016

Gert Ahé
Formand

KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk