Vej- og Klimakoordinatoruddannelsen, Projektledermodul del 1+2 (Projektledelse)
Erfaringer viser at alt for mange vej- og klimatilpasningsprojekter ender med at være langt fra det planlagte.
Udbytte af kurset
Udfordringen med klimatilpasningsprojekter er oftest, at der er flere og mere komplicerede forhold at tage hensyn til, når vejene skal mere end blot håndtere almindelig trafik og trafiksikkerhed.

Vej- og klimakoordinatoruddannelsen for projektledere fokuserer derfor på at give deltagerne de nødvendige redskaber og det overblik, der gør dem i stand til at planlægge, koordinere og styre vej- og klimatilpas- ningsprojekter effektivt fra start til slut.
Det lærer du
Med udgangspunkt i en række gennemgående anlægs- løsninger opnår deltagerne indgående forståelse for:

»De vigtige juridiske forhold, der erfaringsmæssigt har vist sig at være særligt udfordrende, herunder hensigtsmæssig fortolkning af love og regler. Modul 1.

»De særlige udfordringer, der knytter sig til trafiksikkerhed og tilgængelighed, herunder de mange gråzoner, der opstår i forhold til gældende regelsæt samt anlægs- og driftstekniske forhold samt design, der kan skabe problemer i udførelsesfasen. Modul 2.

Dette forløb er en 3-dages uddannelse i afviklet i to dele:

Del 1 den 16. + 17. maj = hold 183200 - Fokus er på Juridiske forhold + kort tur til klimasikret område

Del 2 den 18. juni = hold 183201 - Fokus er på trafiksikkerhed og tilgængelighed samt anlægs- og driftstekniske forhold (samt design)

Man skal tilmelde sig begge moduler af uddannelsen for at deltage. Rent praktisk tilmelder man sig kursus 183200. Ann Charlott på sekretariatet sørger så for, at man bliver tilmeldt dag 3 den 18. juni.

Bemærk at uddannelsen er målrettet deltagere, der allerede har erfaring inden for klimatilpasningsprojekter i og omkring vejarealer. Prisen nævnt herover er for hele uddannelsen.

For yderligere info om tilmelding: Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Sådan er kurset
Uddannelsen er et koncentreret forløb på 2 + 1 undervisningsdage (3 dage i alt), hvor der veksles mellem faglige oplæg, diskussioner samt øvelser.

Faglige oplæg holdes af nogle af landets dygtigste fagfolk og formidlere inden for de respektive fagområder, og der tages udgangspunkt i konkrete løsningstyper og cases.

Faglige diskussioner fokuserer på deltagernes egne udfordringer og erfaringer fra Vej- og Klimaprojekter.

Øvelser skal sikre, at du får mulighed for at arbejde med stoffet og komme helt derned hvor skoen trykker og tiøren ofte falder.
Deltagere
Uddannelsen er målrettet erfarne planlæggere, projektledere og projekteringsledere, der arbejder med vej- og klimatilpasningsprojekter, typisk fra en kommune, et forsyningsselskab eller en konsulentvirksomhed.

Du kender allerede til de grundlæggende forhold omkring vej- og klimatilpasningsprojekter. Enten fra tidligere projekter, eller fordi du har deltaget på en række kurser, seminarer, konferencer o.l. om klimatilpasning.

Det, du nu har brug for, er konkrete værktøjer og erfaring, så du bliver i stand til selv at planlægge og styre dine egne projekter i mål med så få fejl og så lidt ressourcespild som muligt.

Undervisere
Undervisere er Landskabsarkitekt Christian Philip Kjøller, Københavns Kommune og Projekteder Claus Mouritsen, HOFOR A/S og Byggeleder Dorte Ellitsgaard Larsen, Via Trafik Rådgivning A/S og Arkitekt, Cand.Arch. Frank Pedersen, Møller & Grønborg og Partner & Trafikplanlægger Mogens Møller, Via Trafik Rådgivning A/S og Afdelingsleder, chefjurist Therese Hvidberg-Hansen, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
OBS! Arbejder du ikke direkte med projektledelse af vej- og klimatilpasningsløsninger, men ønsker at få grundlæggende introduktion til området, så tilbyder vi i stedet en vej- og klimakoordinatoruddannelse i design og teknik.

Der er kaffebuffet i fællesområdet fra kl. 08.00.
DATO24. oktober 2018 PRISKr. 0,00
STEDPark Inn By Radisson, København S FRISTGennemført
ANTAL20 deltagere LEDIGE3 Pladser