Vand på og under fremtidens veje
DANVA og VEJ-EU inviterer til seminar om lokal håndtering af vejvand, hvor er vi på vej hen - eller burde være? Problemstoffer, renseløsninger, ansøgninger tilladelser mm.

Mød meteorolog Jesper Theilgaard, DR og Klimaformidling, seniorspecialist Hanne Kjær Jørgensen, Klimatilpasningslaboratoriet, partner Henriette Soja, Horten, chefjurist Therese Hvidberg-Hansen, Vejdirektoratet og direktør Carl-Emil Larsen, DANVA .

Formål
Det vådere danske klima og tendensen til flere intense nedbørshændelser giver trængsel af regnvand på de kommunale veje. Regnvandet skal håndteres, hvilket kan ske både ved hjælp af løsninger i vejen (typisk brønde og ledninger) samt på vejen (f.eks. vejbede og skybrudsveje). Vejafvanding og klimatilpasning berører mange interessenter inden for vejens snævre fysiske rammer.

Konferencen henvender sig til både kommuner, vandselskaber og andre interessenter, da den går i dybden med mange forskelligartede myndigheds- og driftsmæssige udfordringer ved vandafvanding. Undervejs får vi således både overblikket og muligheden for at gå i detaljen med de tekniske, juridiske og økonomiske aspekter, og samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber samt mange forskellige cases.

Åbningssessionen om formiddagen giver overblikket og på de to eftermiddagssessioner, bliver der mulighed for dels at gå i detaljen efter smag og behag og dels at gå i dialog med oplægsholdere samt udveksle erfaringer med de øvrige konferencedeltagere.
Målgruppe
Kommuner, vandselskaber og rådgivere der arbejder med juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter vedrørende veje, klimatilpasning og spildevandsanlæg.
Specielle forhold
Se PROGRAM ved at klikke på knappen til højre. Ved tilmelding vælger man et af tre spor, så lokalerne kan blive fordelt bedst muligt. På dagen kan man frit vælge det spor, man synes lyder mest interessant.
DATO3. maj 2018 PRISKr. 2.500,00
STEDComwell Kolding, Kolding FRIST3. april 2018
ANTAL200 deltagere LEDIGE141 Pladser