Konference: Øget fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder 2018
Mød Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet, Adfærdsstrateg Morten Sehested Münster, Enhedschef Ivan Partov, Københavns Kommune, HR Manager Tove Hernes, NCC Industry Norge og KMA-chef Søren S. Andersson, Barslund A/S.

Danskerne kører mere end nogensinde – mest på motorvejene men også det kommunale vejnet tager deres del af trafikken.

Den stærkt stigende trafik på vejene skal afvikles så problemfrit så muligt ved vejarbejder. Samtidig er det et must at hverken arbejderne på vejene, trafikanterne eller andre udsættes for skader eller der opstår situationer der fører til ulykker.

VEJ-EU sætter med konferencen ”Øget fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder” fokus på mulighederne og erfaringer fra ind og udland.

På konferencen sættes der fokus på, hvordan vi ved hjælp af ny viden, mere samarbejde og ny teknologi kan sikre fremkommelighed og sikkerhed for alle, samtidig med at arbejdsmiljøet for vejarbejderne er i top.


Formål
En af de helt store udfordringer, når veje og anden infrastruktur skal anlægges eller vedligeholdes, er, at trafikanter og politikerne ønsker høj fremkommelighed. Det ønske deler de fleste, men medarbejderne i anlægs- og driftsafdelingerne, rådgivere, politiet samt de entreprenører, der arbejder på vejene, også skal tage hensyn til høj sikkerhed for alle og godt arbejdsmiljø for vejarbejderne. Det er disse ofte modstridende hensyn, der skal forenes.

Konferencen giver deltagerne en unik mulighed for at få ny inspiration og dele vigtig viden, omkring hvordan man løser udfordringerne med at sikre godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed ved vejarbejde, samtidig med at generne i forbindelse med nedsat fremkommelighed minimeres

På dagen vil der være oplæg fra anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet samt Morten Sehested Münster, der er en af Danmarks mest anerkendte eksperter inden for adfærdspsykologi – også når det gælder arbejdsmiljø. Han er forfatter til flere meget læseværdige bøger inden for emnet.

Dagen vil endvidere give flere eksempler på nyeste konkrete erfaringer og cases fra både ind- og udland (Norge og Sverige) inden for arbejdsmiljøområdet. Cases som vil kunne bruges i en dansk kontekst og tages med hjem til din egen virksomhed, uanset om du arbejder i det private eller offentlige.

Dagen afsluttes med en paneldebat- og spørgerunde, hvor du som deltager har mulighed for selv at byde ind med konkrete problemstillinger fra din egen hverdag samt arbejdstilsynets rolle og strategi på området.

Målgruppe
Alle medarbejdere i kommuner, hos entreprenører og rådgivere, der arbejder med planlægning, projektledelse, anlæg eller drift på og ved vejene.

Paneldebat deltagere
Arbejdsmiljøkoordinator Louise Brøndum Borchersen, SWECO Danmark A/S,
Arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetschef Tina Thaarup Jakobsen, Arkil,
Forebyggelseskonsulent Holger Delfs, Arbejdstilsynet,
Chef for Anlæg Trine Buus Karlsen, Aarhus Kommune

Specielle forhold
Se PROGRAM ved at klikke på knappen til højre
Specielle forhold
Der er parkering i P-hus, Kristian Erslevs gade 1. Kr. 25/time. Betaling med kort. Formiddagsbuffet fra kl. 8 i Foyer
DATO4. september 2018 PRISKr. 2.500,00
STEDTivoli Hotel & Congress Center, København V FRIST23. juli 2018
ANTAL100 deltagere LEDIGE94 Pladser