Konference: Øget fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder 2018
Mød Anlægs- & driftsdirektør Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet. Konsulent Niels Holm Jensen, Bro Behaviour. Enhedschef Ivan Partov, Kbh. Kommune. Arbejdsmiljøchef Helle Rømer, NCC Danmark A/S og KMA-chef Søren S. Andersson, Barslund A/S.

Danskerne kører mere end nogensinde - mest på motorvejene men også det kommunale vejnet tager deres del af trafikken.

Den stærkt stigende trafik på vejene skal afvikles så problemfrit så muligt ved vejarbejder. Samtidig er det et must at hverken arbejderne på vejene, trafikanterne eller andre udsættes for skader eller der opstår situationer der fører til ulykker.

VEJ-EU arrangerer i samarbejde med Dansk Byggeri konferencen "Øget fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder" fokus på mulighederne og erfaringer fra ind og udland.

På konferencen sættes der fokus på, hvordan vi ved hjælp af ny viden, mere samarbejde og ny teknologi kan sikre fremkommelighed og sikkerhed for alle, samtidig med at arbejdsmiljøet for vejarbejderne er i top.

Formål
En af de helt store udfordringer, når veje og anden infrastruktur skal anlægges eller vedligeholdes, er, at trafikanter og politikerne ønsker høj fremkommelighed. Det ønske deler de fleste, men medarbejderne i anlægs- og driftsafdelingerne, rådgivere, politiet samt de entreprenører, der arbejder på vejene, skal også tage hensyn til høj sikkerhed for alle og sikre et godt arbejdsmiljø for vejarbejderne. Det er disse ofte modstridende hensyn, der skal forenes.

Konferencen giver deltagerne en unik mulighed for at få ny inspiration og dele vigtig viden, omkring hvordan man løser udfordringerne med at sikre godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed ved vejarbejde, samtidig med at generne i forbindelse med nedsat fremkommelighed minimeres

Dagen vil endvidere give flere eksempler på nyeste konkrete erfaringer og cases fra både ind- og udland (Norge og Sverige) inden for arbejdsmiljøområdet. Cases som vil kunne bruges i en dansk kontekst og tages med hjem til din egen virksomhed, uanset om du arbejder i det private eller offentlige.

Dagen afsluttes med en paneldebat- og spørgerunde, hvor du som deltager har mulighed for selv at byde ind med konkrete problemstillinger fra din egen hverdag samt arbejdstilsynets rolle og strategi på området.
Indlæg
På dagen vil der bl.a. være oplæg fra Vejdirektoratets anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt samt konsulent Niels Holm Jensen, Bro Behaviour. Resten af oplægsholderne kan ses under "Indlægsholdere"
Program
Programmet findes til højre for denne tekst.
Målgruppe

Alle medarbejdere i kommuner, hos entreprenører og rådgivere, der arbejder med planlægning, projektledelse, anlæg eller drift på og ved vejene.

Paneldebat deltagere
»Arbejdsmiljøkoordinator Louise Borchersen Brøndum, SWECO Danmark A/S
»Arbejdsmiljø-, miljø- og kvalitetschef Tina Thaarup Jakobsen, Arkil
»Forebyggelseskonsulent Holger Delfs, Arbejdstilsynet
»Enhedschef Ivan Partov, Københavns Kommune.
Programgruppe
Undervisere er arbejdsmiljøchef Helle Rømer, NCC Construction Danmark A/S og Forebyggelseskonsulent Holger Delfs, Arbejdstilsynet og Områdechef Ivan Partov, Københavns Kommune og Managing Director Lars Häggström, Ramudden AB og Projektleder/Arbejdsmiljøkoordinator Louise Borchersen Brøndum, Sweco Danmark A/S og Anlægs og driftsdirektør Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet og Konsulent Niels Holm Jensen, BRO KOMMUNIKATION A/S og Projektleder Søren Sven Andersson, Barslund A/S og Arbejdsmiljø-, miljø og kvalitetskoordinator Tina Thaarup Jakobsen, Arkil A/S.
Specielle forhold
Transport, parkering, bus- & Shuttleservice fra lufthavnen - læs mere her
DATO4. september 2018 PRISKr. 2.500,00
STEDComwell Conference Center Copenhagen, København S FRISTGennemført
ANTAL50 deltagere LEDIGE7 Pladser