Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse
Trafiksikkerhedsarbejdet består af to hovedprincipper: Ulykkesbekæmpelse og ulykkesforebyggelse. Dette kursus er målrettet ulykkesbekæmpelsen.
Udbytte af kurset
Du lærer en arbejdsmetode, der - ud fra viden om de skete trafikulykker - sætter dig i stand til at udpege kryds og strækninger, hvor det er muligt - og kan betale sig - at lave trafiksikkerhedsforbedrende tiltag.

Du lærer at analysere ulykkesbilleder, udarbejde forslag til trafiksikkerhedsløsninger og vurdere effekten af forslagene. Du bliver desuden introduceret til en lang række vejtekniske tiltag, der kan reducere antallet af ulykker.

Kurset er et værktøjskursus, der beskæftiger sig med den nyeste viden og de teknikker, vi har om ulykkesbekæmpelse med vej- og trafiktekniske midler.

Det lærer du
»Udpegning af sorte pletter, grå strækninger og temaer
» Ulykkesanalyse
» Opstilling af ulykkeshypoteser
» Valg af løsningsforslag i kryds og på strækninger
» Forhåndsvurdering (skønnede ulykkesbesparelser)
» Prioritering af forslag
Sådan er kurset
Kurset består af forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde. I en gennemgående gruppeopgave tages udgangspunkt i et konkret ulykkesbelastet sted med besigtigelse og gennemgang af ovennævnte punkter, afsluttende med fremlæggelse af løsningsforslag og vurdering af forventet ulykkesbesparelse.
Deltagere
Kurset henvender sig til medarbejdere hos vejbestyrelser, politi og rådgivere der arbejder med trafiksikkerhed.
Undervisere
Kursusleder er Fagkoordinator Winnie Hansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Fagkoordinator Morten Klintø, Vejdirektoratet Næstved.
Specielle forhold
Kurset forudsætter, at du har grundlæggende kendskab til emnet, f.eks. VEJ-EU’s grundkursus "Trafiksikkerhed - begreber, metoder og konflikter i trafiksikkerhedsarbejdet".
DATO16. - 17. maj 2018 PRISKr. 8.100,00
STEDHotel Vinhuset, Næstved FRISTGennemført
ANTAL25 deltagere LEDIGE16 Pladser