Trafiksikkerhedsrevision
- kompetencegivende kursus
Udbytte af kurset
Efter kurset vil du være i stand til at gennemføre trafiksikkerhedsrevision af anlægsprojekter på en systematisk og dokumenteret måde.
Det lærer du
»At benytte trafiksikkerhedsrevision som et værktøj til at sikre det trafiksikkerhedsmæssige niveau på alle typer af anlægsprojekter.
»Gennemgang/træning af de enkelte faser i trafiksikkerhedsrevision
»Gennemgang af Håndbog i trafiksikkerhedsrevision
»Træning i systematisk analyse af anlægsprojekter
»Gruppeopgaver, der illustrerer samt øver/træner forskellige faser i trafiksikkerhedsrevisionen
»Træning i udarbejdelse af trafiksikkerhedsrevisionsrapport
Sådan er kurset
Kurset lægger hovedvægten på revisionsprincipperne for trafiksikkerhed, hvor teorien hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen. Kurset afsluttes med en eksamen.
Deltagere
Kurset forudsætter, at du har en uddannelse som ingeniør eller lignende og har 3 års praktisk erfaring med trafiksikkerhedsarbejde. Du kan se en mere detaljeret beskrivelse af kurset samt eksamensregler her:

Læs detaljeret kursusbeskrivelse her

Læs eksamensregler her

Undervisere
Kursusleder er Fagprojektleder Per Bundgaard Øster, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Lektor, civilingeniør Adriaan Schelling, Danmarks Tekniske Universitet og Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet og Trafikplanlægger Camilla Sloth Andersen, Aalborg Kommune og Civilingeniør Charlotte Schultz-Nielsen, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Hvis du ønsker at deltage i eksamen, skal du forinden have bestået en skriftlig forprøve i trafiksikkerhedsviden, som omfatter paratviden inden for trafiksikkerhed. Forprøven fremsendes til deltagerne Fredag d. 19. Januar 2018 og skal afleveres senest Mandag d. 5. Februar 2018. I bedes sende jeres svar i anonymiseret form, dvs. ingen firmalogo'er, navne i selve svar dokumentet.

OBS OBS - Forprøven gennemgås på kurset.
DATO3. - 5. april 2018 PRISKr. 13.300,00
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRISTGennemført
ANTAL25 deltagere LEDIGE11 Pladser