Vej-eu.dk - Jord, bundsikring og stabilgrus
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO23. - 25. april 2018 PRISKr. 14.200,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Hvidovre, Hvidovre FRISTGennemført
TIDMandag den 23. april: 10.00 - 16.00
Tirsdag den 24. april: 08.30 - 18.00
Onsdag den 25. april: 08.15 - 16.00
DAGE3
ANTAL15 deltagere LEDIGE 2 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Jord, bundsikring og stabilgrus
Print
- lær de nye vejregler m.v. for både natur- og genbrugsmaterialer at kende
Udbytte af kurset
Du får et komplet overblik over, hvordan bærelags- og bundsikringsarbejder udføres, og bliver i stand til at vurdere kontroldata for både materialer og komprimering. Du bliver sat ind i de tekniske forudsætninger for udførelse af godt komprimeringsarbejde og de nyeste metoder for komprimeringskontrol.
Det lærer du
»Jordarbejder
»Stabilet grus
»Hydraulisk bundne bærelag
»Macadam
»Bundsikringslag
»Forbrændingsslagger som bundsikringslag
»Knust asfalt som ubundne bærelag
»Knust beton som ubundne bærelag
»Knust tegl som ubundne bærelag
»Slidlagsgrus
»Betydende faktorer for komprimering (materiel, materialer, materialetilstand m.v.)
»Kontrolmetoder, bl.a. anvendelse af isotopudstyr
»Valg af komprimeringsmetoder
Sådan er kurset
Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde og besøg hos en producent af genbrugsmaterialer.
Deltagere
Kurset henvender sig bredt til ingeniører, mellemteknikere, formænd, tilsynspersonale og laboranter m.fl. ansat hos entreprenører, rådgivere eller tekniske forvaltninger.
Undervisere
Kursusleder er Projektleder Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Civilingeniør Finn Thøgersen, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Grundlaget er de nye vejregler for jord, stabile grusbærelag og bundsikringslag samt tilsvarende forskrifter for genbrugsmaterialer. Kurset indeholder et besøg hos en producent af genbrugsmaterialer, hvor der bliver mulighed for at se og røre ved materialerne.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk