Vej-eu.dk - Trafiksikkerhed i by- og klima-projekter
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO13. - 14. november 2018 PRISKr. 8.500,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDRadisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense C FRISTGennemført
TID08.30 - 16.00 DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksikkerhed i by- og klima-projekter
Print
Hvad er by- og klima-projekter?
Et by- eller klima-projekt kan have fokus på, hvordan trafikken afvikles eller vandet bortledes, og den er oftest udarbejdet af trafikplanlæggere eller forsyningsselskaber. Men er der tænkt trafiksikkerhed ind i løsningen? Det er vigtigt at projektlederen/den projekterende ved hvilke visioner, planlæggerne har gjort om den trafikale funktion af vejen.

Det er i særdeleshed vigtigt, at der skabes sammenhængende, trafiksikre og tilgængelige løsninger som trafikanterne kan forstå, samtidig med at byrummet udformes som ønsket og at de ønskede visioner og mål opnås.

Shared Space, LAR-projekter, Grøn Bredgade, Nej tak til smutvejskørsel mv. er alle eksempler på projekter hvor trafiksikkerhedsvinklen er vigtig.
Udbytte af kurset
Du får at praktisk og teoretisk kendskab til at planlægge, godkende og udforme skitseforslag for ombygning af gader, veje og stier i byområder.

Vi behandler indfaldsvejen til byen, den overordnede gade gennem bymidten og vejen ude foran skolen/børnehaven.

Steder hvor flere trafikantgrupper mødes på tværs af vejen og med for lidt plads til at manøvrere. Vi kommer også ind på udtrykkene "den selvforklarende vej", "Shared Space" og "LAR".

Du får et indblik i at lede et projekteringsforløb fra idé til skitseprojekt i samarbejde med vejens brugere og naboer.

Kurset er ikke detailprojektering.
Det lærer du
»Byen, trafikanternes adfærd, uheldsoplysninger og trafikplaner som forudsætning for idéoplæg og skitseprojektering
»Vejreglernes opbygning og indhold.
» Valg af tværprofiler for gader, veje og stier til den selvforklarende vej
»Valg af løsning for vej- og stikryds, krydsninger, fartdæmpere og regnbede mv.
»Hvordan sikres trafiksikkerhed på klima-veje?
»Hvordan skabes merværdi i projektet?
»Formidling til vejens brugere og visualisering af projektet
» Samarbejde med myndigheder, beboere, erhvervsdrivende og trafikanter
»Videndeling, hvor finder jeg oplysninger på nettet?
Sådan er kurset
Kurset er bygget op over en gennemgående projektopgave suppleret med foredrag, diskussioner, øvelser og besigtigelse.

Der er indlagt en besigtigelse på cykel igennem Odense.

Husk cykelhjelm - cykler er med i kurset.

Der vil efter særligt behov være mulighed for transport i bil.

Deltagere
Kurset henvender sig til planlæggere og projekterende ingeniører, arkitekter og mellemteknikere med begrænset eller nogen erfaring fra tekniske forvaltninger eller rådgivende firmaer.

Kurset forudsætter ikke indgående kendskab til trafiksikkerhedsområdet. Kurset udbydes derfor på "grundlæggende niveau".

Kurset "Trafiksikkerhed - grundkursus" og "Klimasikret vejplanlægning" eller tilsvarende viden anbefales, men er ikke en forudsætning for at deltage i dette kursus.
Undervisere
Kursusleder er Trafiksikkerhedsrevisor Steen Eisensee, SE Trafik ApS. Øvrige undervisere er Landskabsarkitekt Benedikte Piil, Piil Landskabsarkitekt og Ingeniør Mie Haugsted Flindt, Orbicon.
Specielle forhold
Det forventes, at kurset udbydes hvert 2. år. Kursusudbud vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel.

Relaterede kurser
Kurset er relateret til:
»Valg af vejkrydstyper - rundkørsel eller kryds?
»Klimasikret vejplanlægning

Mere viden om trafiksikkerhed kan eksempelvis tilegnes på:
»Trafiksikkerhed - grundkursus
»Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse
»Nudging, adfærd og trafiksikkerhed
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk