Vej-eu.dk - Opgravning i vejarealet - OBS DATO IKKE FASTLAGT
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO8. november 2018 PRISKr. 4.200,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRISTGennemført
TID08.30 - 16.30 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Opgravning i vejarealet - OBS DATO IKKE FASTLAGT
Print
OBS OBS - INDHOLD UNDER REVISION. NYT KURSUS KOMMER I 2019
LOVGRUNDLAG & PLANLÆGNING
Udbytte af kurset
Du bliver i stand til at planlægge, koordinere og udføre et gravearbejde i vejarealet samt forestå en korrekt afmærkning og reetablering.
Det lærer du
» Indblik i de grundlæggende regler på området og anvisninger til hvordan man skal udføre et gravearbejde i vejarealet
» Hvornår og hvordan skal der ansøges om tilladelse til at kunne grave i vejarealet
» Projektplan og koordinering med andre gravearbejder
» Ledningsoplysninger i LER og placering af ledninger
» Rendestensbrønde samt øvrige dæksler
» Placering af spuns og jordankre, vejbrønde og stikledninger samt vejkrydsninger
» Kanter og opspring
» Opgravning i nyanlagte arealer og strækninger
» Opgravning ved broer, tunneler samt øvrige underjordiske bygværker
»Færdigmelding, reetablering af fortov, cykelsti og kørebane
»Renhold og vinterforanstaltninger
» Færdselsmæssige foranstaltninger herunder korrekt skiltet afmærkning, beskyttelsesniveauer, trafikværn og betonklodser
»Udførelse af tilsyn for ledningsejer/entreprenører og myndighederne ved anvendelse af elektronisk app.
»Fokusområder ved tilsyn herunder tilstrækkelig afmærkning, hastighed og sikring af arbejdsområdet.
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og gruppeopgaver med anvendelse af trafikspil og elektronisk tilsynsapp .
Deltagere
Kurset henvender sig til ledningsejere, entreprenører, ingeniører, teknikere og tilsynsmedarbejdere samt andre som er beskæftiget med gravearbejde. Udbydes også som Virksomhedskursus til Kr. 42.000,-
Undervisere
Kursusleder er Senior Project Manager Peter Garborg, ÅF Traffic Team A/S. Øvrig underviser er Teknisk konsulent Helmer Vitterup Søgaard, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Eventuel overnatning før og efter kurset er for egen regning, da det er 1-dags kursus. Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet.
Der udlånes på kurset en tablet med undervisningsmateriale, som returneres når undervisningdagen er slut.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk