Vej-eu.dk - Klimasikret vejplanlægning
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO4. oktober 2018 PRISKr. 4.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Fredericia, Fredericia FRISTGennemført
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Klimasikret vejplanlægning
Print
Skal vandet væk fra vejen eller hvordan arbejder vi med den?
Udbytte af kurset
På kurset arbejder vi med konkrete redskaber til klimasikring af vejnettet. Du får kendskab til systematiske metoder til planlægning af et fremtidssikret vejnet. Gennem aktiv brug og læring med forskellige værktøjer, får du metoder og redskaber med tilbage til kontoret til en effektiv planlægning.

Klimatilpasning er ikke kun større rør, og du vil få udvidet din horisont i forhold til traditionelle afvandingstyper og blive klædt på til selv at dimensionere LAR-anlæg.

Det lærer du
»Hydraulisk og hydrologisk forståelse
»Klimatilpasning af vejens afvanding
»Metoder til vejafvanding - når kloakken ikke er nok
»Dimensionering af nye løsningsmetoder (LAR)
»Kendskab til klimatilpasningsplaner og prioritering af klimaindsatsen
»Nyanlæg af veje i et klimaperspektiv
»Juridiske rammer og vejledninger relateret til vejafvanding, herunder vejloven
»Inspiration fra eksisterende klimaveje med fokus på vejløsningerne.

Sådan er kurset
Kurset kombinerer oplæg og arbejde med konkrete værktøjer. Alle kursuselementer har fokus på at sætte kursisterne i stand til at arbejde målrettet og effektivt med klimatilpasning af vejnettet på det konkrete og strategiske plan.

I løbet af dagen tager vi ud og ser på de to klimaveje i hhv. Låsby og Galten for at sætte dagens indhold i perspektiv.

Deltagere
Kurset henvender sig til Kommunale vejfolk, Vejrådgivere, Landskabsarkitekter, teknikere og planlæggere, der vil have redskaber til at mindske eksisterende oversvømmelsesproblemer eller ønsker systematisk at forebygge fremtidige alvorlige vejoversvømmelser. Der forudsættes intet forhåndskendskab til klimatilpasning.
Undervisere
Undervisere er Advokat, partner Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab og Chefkonsulent Jeremy Dennis, Roskilde Kommune og Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon A/S.
Specielle forhold

Tag varmt tøj og praktisk fodtøj på, da vi skal ud at gå tur i omegnen.
Medbring om muligt bærbar computer eller tablet, der kan håndtere regneark.
Morgenbuffet i fællesområdet fra 8:30 - 9:00 inden kurset starter.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk