Vej-eu.dk - Vejloven
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO6. - 7. juni 2018 PRISKr. 8.300,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRISTGennemført
TIDOnsdag den 6. juni: 09.30 - 21.30
Torsdag den 7. juni: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL28 deltagere LEDIGE 2 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vejloven
Print
Få et overblik over vejloven og kom dybere ned i de bestemmelser, der oftest anvendes.
Udbytte af kurset
Dette kursus retter sig især til sagsbehandlere i kommunerne. Kurset er rettet både til dig, der lige er begyndt at arbejde med vejlovgivningen, og til dig, der har brug for en opfriskning.
Du får et godt sammenhængende kendskab til vejlovens bestemmelser og den praktiske anvendelse af reglerne. Den praktiske anvendelse af vejloven indebærer også kendskab til de grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper, som du også får indblik i.
Vi vil endvidere berøre anden lovgivning, som er relevant for de emner i vejloven, som vi kommer ind på.
Det lærer du
Vi lægger en relativ stor vægt på centrale dele af forvaltningsretten og gennemgår herefter vejloven.
Det er ikke alle kapitler, vi vil komme ind på lige grundigt. Dertil er tiden for knap. Men vi vil komme ind på en række af de vigtigste emner, fx gravetilladelser, gæsteprincip, adgange, tilladelser til særlig råden, ekspropriation og vintervedligeholdelse og renholdelse.
Sådan er kurset
Vores undervisning er lagt op som dialogbaseret undervisning, så du vil få rig mulighed for at spørge og dele ud af dine erfaringer. Af og til gemmer vi dog svarene til senere.
Der er indlagt gruppearbejde i undervisningsforløbet.
Deltagere
Du kan sagtens være med som ny og relativt uerfaren på vejlovens område. Men det bliver nok lidt sjovere at deltage, hvis du allerede har visse erfaringer med loven.
Kurset er primært rettet til kommunale sagsbehandlere, men ansatte ved Politiet og hos eksterne rådgivere vil ligeledes få stort udbytte af kurset.
Undervisere
Kursusleder er Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Landinspektør Rasmus Ørtoft, Ringkøbing-Skjern Kommune og Fuldmægtig Bjarne Jess Vennike, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
De, der underviser dig, kommer hovedsageligt fra Vejdirektoratets Jura afdeling, men du vil også møde andre med erfaringer fra arbejdet i kommunerne og i den private rådgivningssektor. Der er kaffebuffet med brød, saft & frugt fra kl. 07.30 på ankomstdagen
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk