Vej-eu.dk - Vejlovens samspil med vandsektorloven
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO10. oktober 2018 PRISKr. 5.300,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Roskilde, Roskilde FRISTGennemført
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vejlovens samspil med vandsektorloven
Print
Vejloven kontra vandsektorloven, i forhold til hinanden og belyst fra begge sider.
Udbytte af kurset
Vejloven, planloven, spildevandsreglerne og vandsektorlovgivningen regulerer på hver deres måde klimatilpasningsprojekter.
1. marts 2016 trådte ændringen af vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser i kraft.

Kurset behandler de muligheder og udfordringer et samarbejde mellem vejloven og vandsektorloven kan have for kommuner, forsyningsselskaber og ingeniører.

Det lærer du
Regler for klimatilpasningsprojekter, deres indbyrdes sammenhænge og uoverensstemmelser, finansierings- og bidragsregler samt diverse processuelle forhold, herunder aftaleindgåelse.
Indholdet af de nye regler samt deres redskaber og udfordringer for vandselskabernes indfrielse af samfundets forventninger til selskabernes ydelser. Vejlovens muligheder og hvordan du forholder dig i forhold til vandsektorloven og klimaudfordringer.
Sådan er kurset
Kurset belyser rammerne i forhold til den nye lovgivning, særlig til vejfolk, som skal tage hensyn til egen lovgivning og vejloven, men omvendt også at se muligheder indenfor begge lovmæssige rammer.
Der vil være mulighed for at debattere og høre eksempler fra de mange emner, som efterlyses lige nu indenfor både vand- og vejlovgivning set i forhold til klimaudfordringer.
Deltagere
Kurset er målrettet vejchefer og sagsbehandlere på vejområdet samt landinspektører, forsyningsselskaber og rådgivende ingeniører, samt alle der arbejder med eller er berørt af klimatilpasningsprojekter.
Undervisere
Kursusleder er Advokat, partner Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab. Øvrig underviser er Konsulent, cand.jur. René Aggersbjerg, LE34.
Specielle forhold
DETTE ER EN FORELØBIG PLAN FOR EMNER OG FORLØB, DER KAN SKE ÆNDRINGER HEN AD VEJEN. Der serveres morgenmad mellem kl. 8:30-9:00, hvor kurset begynder.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk