Vej-eu.dk - Trafiksignaler - projektering
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO10. - 11. april 2018 PRISKr. 8.000,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRISTGennemført
TIDTirsdag den 10. april: 09.00 - 19.00
Onsdag den 11. april: 08.30 - 16.30
DAGE2
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksignaler - projektering
Print
Udbytte af kurset
Kurset giver et dybereliggende kendskab til projektering af et signalanlæg i henhold til gældende danske vejregler.

Du vil opnå færdigheder, som gør dig i stand til at projektere nye anlæg med simpel trafikstyring samt lave en projektteknisk gennemgang af et eksisterende anlæg.
Det lærer du

»Planlægningsprincipper for opstilling af nye signalanlæg
»Kapacitetsberegning til fastlæggelse af grøntidsfordeling
»Geometrisk udformning af krydset, samt anvendelse af skiltning og afmærkning
» Gennemgang af signalopstillingen med de krav og principper som anvendes
»Kriterier for valg af driftsform
»Udarbejdelse af signalprogrammet og dets dokumentation, herunder fastlæggelse af konflikter og mellemtider, tilstande og signalgruppeplaner
»Anvendelse af trafikstyring

Sikkerhed i signalprojekteringen vil være et gennemgående emne for hele kurset.
Sådan er kurset
Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger og gruppeopgaver.

Kurset vil være praktisk orienteret og der vil i undervisningen anvendes eksempler til beskrivelse af konkrete problemstillinger.
Deltagere
Kurset henvender sig til folk i vejbranchen, som arbejder med projektering, drift, myndighedsgodkendelse eller udførelse af signalanlæg.

Revisorer kan også med fordel gennemgå kurset.
Der kræves ingen forudgående kendskab til signalprojektering.
Undervisere
Kursusleder er Trafikplanlægger Rune Lyster, Rambøll Danmark A/S. Øvrig underviser er Trafikplanlægger Bjørn Weitemeyer, COWI A/S.
Specielle forhold

Øvrige kurser i samme kategori:
Du kan HER få et overblik over indholdet på dette kursus kontra de to andre kurser Trafiksignaler - Grundkursus og Trafiksignaler - Optimering.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk