Vej-eu.dk - Valg af vejkrydstype - rundkørsel eller almindeligt kryds?
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO27. september 2018 PRISKr. 2.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Roskilde, Roskilde FRISTGennemført
TID08.30 - 16.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Valg af vejkrydstype - rundkørsel eller almindeligt kryds?
Print
- lær at inddrage de rigtige hensyn og krav i planlægningen med sigte på projekteringen

Hvad er vejkrydstyper?
Signalregulerede kryds, rundkørsler og prioriterede kryds er eksempler på forskellige vejkrydstyper, som alle findes i et utal af varianter.

De forskellige vejkrydstyper har hver deres fordele og ulemper. Nogle giver høj kapacitet, andre giver øget trafiksikkerhed for bestemte trafikantgrupper. Det er derfor vigtigt at være godt rustet til at vælge den mest hensigtsmæssige krydsudformning.
Formål
På kurset vil valg af krydstyper blive gennemgået på planlægningsniveau.

Kurset tager udgangspunkt i vejreglerne for by og land og i den nyeste viden om de forskellige vejkrydstyper. Med udgangspunkt i dette, sættes du i stand til bedre at kunne vurdere de enkelte krydstyper og dermed udvælge den bedst egnede løsning i forhold til de lokale og konkrete vej- og trafikforhold i et kryds.

I kurset vil der både være fokus på nyanlæg og ombygning af eksisterende kryds samt relationen til nabokryds.
Indlæg
På kurset får du bl.a. kendskab til de forskellige krydstyper og deres elementer i basisudformningen:
» Prioriterede vejkryds, Forsatte kryds, Rundkørsler Signalregulerede vejkryds og Toplanskryds
» Kortfattet præsentation af vigtige og særlige varianter til vejkrydstyperne (f.eks. helle, kanalisering, trafikarealer for lette trafikanter og ekstra kørespor)
» Nødvendige hensyn til den efterfølgende projektering.


Der gennemgås generelle fordele og ulemper for hver vejkrydstype i forhold til følgende hensyn og krav:
» Trafiksikkerhed
» Fremkommelighed
» Overskuelighed og forståelighed hos trafikanterne (forventet adfærd)
» Miljø og klima
» Støj
» Anlægs- og driftsøkonomi, Fremtidssikring.


Du opnår endvidere indsigt i forudsætningerne for valg af krydstype, og de vigtigste hensyn til sidehældning og afvanding påpeges.

Konkret præsenteres valg af vejkrydstype i en kommune - hvordan foregår det i praksis?
Program
Undervisningen er intensiv, og heri indgår undervisernes emne-præsentationer, gerne med bidrag fra deltagernes egne erfaringer.

Der vil også være en opgave i dagens løb.
Målgruppe
Kurset henvender sig bl.a. til planlæggere og projekterende ingeniører, arkitekter og mellemteknikere med begrænset eller nogen erfaring fra tekniske forvaltninger eller rådgivende firmaer.

Kurset forudsætter ikke indgående kendskab til trafiksikkerhedsområdet. Kurset udbydes derfor på "grundlæggende niveau".
Indlægsholdere
Undervisere er Trafikingeniør Helle Schou, Roskilde Kommune og Fagspecialist Stig V. Jeppesen, Sweco Danmark A/S.
Specielle forhold
Det forventes, at kurset udbydes hvert 2. år. Kursusudbud vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel.

Relaterede kurser: Kurset er bl.a. relateret til:
» Trafiksikkerhed - grundkursus
» Trafiksignaler - grundkursus (kommer snart)
» Trafiksikkerhed i by- og klima-projekter (Nyt kursus - Tilmeld dig nu)
» Nudging, adfærd og trafiksikkerhed (kommer snart)
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk