Vej-eu.dk - Glatførevarsling - videregående
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO30. oktober 2018 PRISKr. 4.700,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRIST29. september 2017
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL12 deltagere TILMELDING Kontakt VEJ-EU
KONTAKTIda Egevang Lersey
ida_k@vd.dk, 2060 4830
Glatførevarsling - videregående
Print
- udkald på det rette tidspunkt
Udbytte af kurset
Du får et uddybende kendskab til, hvorledes data i VejVejr skal tolkes, detaljeret viden om forskellige vejrsituationer samt indblik i, hvor meget salt der skal anvendes i relation til vejrsituationen.
Det lærer du
»Sensorer
»Tolkning af parametre
»Vejrsituationer
»Glatføremodellen
»Rimudfældning og saltdosering
Sådan er kurset
Kurset veksler mellem gennemgang af VejVejr og brug af systemet i praksis. Rim, frysende våde vejbaner, isslag og snesituationer vil blive gennemgået herunder hvilken dosering der skal anvendes.
Deltagere
Kurset henvender sig til vagtpersonalet, som er ansvarlige for udkald og har et behov for uddybende kendskab til VejVejr.
Undervisere
Undervisere er Fagkoordinator Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og Meteorolog Herdis Preil Damberg, DMI.
Specielle forhold
Det er en forudsætning, at man færdes hjemmevant i VejVejr og dermed har erfaring med udkald til saltning og snerydning.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk