Vej-eu.dk - Vejafmærkning
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO9. - 10. april 2019 PRISKr. 9.600,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRISTGennemført
TIDTirsdag den 9. april: 09.00 - 21.00
Onsdag den 10. april: 08.30 - 16.00
DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Vejafmærkning
Print
- færdselstavler, kørebaneafmærkning og vejvisning
Udbytte af kurset
Omfanget af vejregler og paragraffer i vejafmærkningsbekendtgørelserne er stort. Derfor er det vigtigt at få et overblik over opbygningen af regelsættet, samt hvorledes de enkelte vejregler er opbygget. Du sættes i stand til at slå op i regler og vejledninger, når du har brug for viden om et specifikt emne til din myndighedsbehandling, og når du arbejder med vejafmærkning generelt.

Med udgangspunkt i bl.a. færdselsloven får du en grundlæggende indføring i bestemmelserne om vejafmærkning. Du lærer om, hvad der ligger bag de krav, der stilles.

De forskellige kategorier af færdselstavler gennemgås, og der arbejdes mere i dybden med udvalgte tavler.

Kørebaneafmærkningens opbygning gennemgås herunder såvel længde- og tværafmærkning som symboler og pile.

De grundlæggende regler for geografisk vejvisning præsenteres, så trafikanten kan overskue den information, han/hun modtager, når informationen skal læses i fart. Opbygningen af rutenummersystemet for vejene præsenteres, lige som de grundlæggende bestemmelser for servicevejvisning bliver gennemgået.

Det lærer du
»Færdselstavler herunder afmærkning for standsning og parkering
»Afmærkning på kørebanen
»Vejvisningstavler, herunder cykel- og stivejvisning, servicevejvisning og rutenummerering
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem forelæsninger, gruppearbejde, demonstrationer og diskussioner, herunder udveksling af erfaringer.
Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, mellemteknikere, AC-medarbejdere og medarbejdere fra politiet med eller uden erfaring med vejafmærkning.
Undervisere
Kursusleder er Landinspektør Jakob Risager, Aalborg Kommune. Øvrig underviser er Civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune.
Specielle forhold
Der er pr. 1. oktober 2016 udsendt nye bekendtgørelser om vejafmærkning, og vejreglerne er under ajourføring. De væsentligste, umiddelbart kommende ændringer vil blive nævnt.

Kurset omhandler ikke vejarbejde. Du skal medbringe en pc på kurset, da alt kursusmateriale er digitalt.

FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk