Vej-eu.dk - Klimatilpasning i Vejprojektering - KURSET LUKKET FEB.2019
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO19. marts 2019 PRISKr. 4.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRISTGennemført
TID09.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Klimatilpasning i Vejprojektering - KURSET LUKKET FEB.2019
Print
Kursus med fokus på klimasikring ved nyanlæg eller omprofilering af veje set fra vejens synspunkt
Her går vi i dybden med Vejreglerne!
Udbytte af kurset
Kurset belyser hvilke udfordringer og løsninger som med fordel vil kunne bringes i spil ved omprofilering af veje eller ved nyanlæg. Fx når et område skal bygge- modnes.

Med udgangspunkt i gældende Vejregler samt eksempler fra den virkelige verden vises, hvordan kommunens krav til klimatilpasning omsættes til praktisk udførelse under hensyntagen til vejens funktion.
Det lærer du
På kurset vil blive gennemgået hvilke overordnede retningslinjer og overvejelser, der ofte lægges til grund for lokalplanens krav til klimasikring og hånd- tering af regnvand.

Med udgangspunkt heri gennemgås hvilke vurderinger og tiltag man som udførende at et vejanlæg står overfor.

Med konkrete eksempler vises, hvorledes Vejreglernes anvisninger, myndighedskrav, vejens funktionskrav og områdets behov for afvanding i klimasituationer er løst
Deltagere
Kurset er henvendt til landskabsarkitekter, vej- ingeniører, entreprenører, kommunale planlæggere mv.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Henrik B. Pedersen, COWI A/S.
Specielle forhold
Kaffebuffet vil være klar fra kl. 07.30
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk