Vej-eu.dk - Vej- og Klimakoordinatoruddannelsen, Projektledermodul del 1+2 (Projektledelse) 2019
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO12. november 2019 PRISKr. 0,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Hvidovre, Hvidovre FRISTGennemført
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vej- og Klimakoordinatoruddannelsen, Projektledermodul del 1+2 (Projektledelse) 2019
Print
Erfaringer viser at alt for mange vej- og klimatilpasningsprojekter ender med at være langt fra det planlagte.
Udbytte af kurset
I forbindelse med klimatilpasningsprojekter skal en lang række forhold gå op i højere enhed, Vejene skal forsat være trafiksikre, sikre fremkommelighed – og håndtere store mængder nedbør. Juridisk set kræver realisering af et projekt også en lang række myndighedstilladelser og dispensationer og der skal måske også erhverves arealer enten ved aftale eller ekspropriation.

Klimatilpasningsprojekter involverer mange forskellige aktører, en lang række love og regler, tilladelser, dispensationer god kommunikation med såvel politikere og borgere.

Vej- og klimakoordinatoruddannelsen fokuserer på at give deltagerne de nødvendige redskaber og det overblik, der gør dem i stand til at planlægge, koordinere og styre vej- og klimatilpasningsprojekter effektivt fra ide til realisering. Derudover har kurset fokus på kommunikation og borgerinddragelse.
Det lærer du
Med udgangspunkt i en række gennemgående anlægsløsninger opnår deltagerne indgående forståelse for:

»Overblik over de mange aktører og interessenter der indgår i et klimatilpasningsprojekt. Samt de forskellige aktørers juridiske råderum og beslutningskompetence
»De vigtige juridiske forhold, der erfaringsmæssigt har vist sig at være særligt udfordrende, herunder hensigtsmæssig fortolkning af love og regler, Modul 1.

»De særlige udfordringer, der knytter sig til trafiksikkerhed og tilgængelighed, herunder de mange gråzoner, der opstår i forhold til gældende regelsæt samt anlægs- og driftstekniske forhold samt design, der kan skabe problemer i udførelsesfasen, Modul 2.

Dette forløb er en 3-dages uddannelse - afviklet i to dele:

Dag 1 + 2: den 9. + 10. oktober = hold 193202 - Fokus er på juridiske forhold + kort tur til klimasikret område

Dag 3: den 12. november = hold 193204 - Fokus er på trafiksikkerhed og tilgængelighed, anlægs- og driftstekniske forhold samt design

Man tilmelder sig her på siden – den orange knap ’Tilmeld dig her’. Rent praktisk er du nu tilmeldt de første 2 dage. Ann Charlott fra sekretariatet sørger for du bliver tilmeldt 3. dagen.

Bemærk at uddannelsen er målrettet deltagere, der allerede har erfaring inden for forsyning, drift og anlæg af veje, byplanlægning, klimatilpasningsprojekter i og omkring vejarealer. Prisen nævnt herover er for hele uddannelsen.

For yderligere info om tilmelding: Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Sådan er kurset
Uddannelsen er et koncentreret forløb på 2 + 1 undervisningsdage (3 dage i alt), hvor der veksles mellem faglige oplæg, diskussioner samt øvelser.

Faglige oplæg: Holdes af nogle af landets dygtigste fagfolk og formidlere inden for de respektive fagområder, og der tages udgangspunkt i konkrete løsningstyper og cases.

Faglige diskussioner: Fokuserer på deltagernes egne udfordringer og erfaringer fra vej- og Klimaprojekter.

Øvelser: Skal sikre, at du får mulighed for at arbejde med stoffet og komme helt derned hvor skoen trykker og tiøren ofte falder.
Deltagere
Uddannelsen henvender sig til erfarne planlæggere, ansatte i kommuner inden for miljøområdet og vejområdet, rådgivere, projektledere og projekteringsledere, der arbejder med vej- og klimatilpasningsprojekter, typisk fra en kommune, et forsyningsselskab eller en konsulentvirksomhed.

Du kender allerede til de grundlæggende forhold omkring vej- og klimatilpasningsprojekter. Enten fra tidligere projekter, eller fordi du har deltaget på en række kurser, seminarer, konferencer o.l. om klimatilpasning.

Det, du nu har brug for, er konkrete værktøjer og erfaring, så du bliver i stand til selv at planlægge og styre dine egne projekter i mål med så få fejl og så lidt ressourcespild som muligt.
Undervisere
Kursusleder er Chefjurist Therese Hvidberg-Hansen. Øvrige undervisere er Byggeleder Dorte Ellitsgaard Larsen, Via Trafik Rådgivning A/S og Arkitekt, Cand.Arch. Frank Pedersen, Møller & Grønborg og Advokat, partner Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab og Partner & Trafikplanlægger Mogens Møller, Via Trafik Rådgivning A/S.
Specielle forhold
OBS - Arbejder du ikke direkte med projektledelse af vej- og klimatilpasningsløsninger, men ønsker at få grundlæggende introduktion til området, så tilbyder vi i stedet en vej- og klimakoordinatoruddannelse i design og teknik.

Der er morgenbuffet til de friske fra kl. 08.00 på 1. dagen.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk