Vej-eu.dk - Miljø, Hydraulik og rensning af vejvand, Design & Teknikmodul 4, Vej- og klimakoordinatoruddannelsen 2019
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO31. oktober 2019 PRISKr. 3.000,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Sorø, Sorø FRISTGennemført
TID09.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Miljø, Hydraulik og rensning af vejvand, Design & Teknikmodul 4, Vej- og klimakoordinatoruddannelsen 2019
Print
Modul 4: Miljø, Hydraulik og rensning af vejvand
Udbytte af kurset
Skabe fælles forståelse af de hydrauliske og miljømæssige udfordringer og løsninger ved nedsivning og udledning af vejvand.

Kurset målrettes de forskellige faggrupper der deltager og lader dem samarbejde om relevante cases.
Det lærer du
Du lærer om de hydrauliske og miljømæssige udfordringer ved nedsivning af regnvand.

Vi kommer ind på de miljømæssige udfordringer ved glatførebekæmpelse og præsenterer forskellige anlægsmæssige løsninger.

Med udgangsprunkt i en konkret case gennemgåes dimensionering, udformning og hvordan løsninger indpasses i et konkret område.

Dagen afsluttes med gennemgang af moniteringen og driftsresultaterne fra et forsøgsprojekt.
Sådan er kurset
Modul 4 består af én kursus dag.

Der veksles på kurset mellem faglige oplæg, diskussioner, og miniworkshop, hvor der tages udgangspunkt i konkret case. Kurset kan tages alene eller som en del af en samlet uddannelse som Vej-og klimakoordinator, bestående af 4 separate kursusdage. Tager du alle fire dage, kan du efterfølgende anvende titlen: Vej- og Klimakoordinator med speciale i Design & Teknik.
Deltagere
Uddannelsen er målrettet anlægsfolk, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter og andre, der har brug for en stærkere faglig forståelse for de fordele, muligheder og udfordringer, der er ved design, anlæg og drift af klimatilpasningsløsninger på veje, pladser og i byrummet
Undervisere
Undervisere er leder Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune og Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon A/S og Udviklingsleder Thomas H. Larsen, Orbicon A/S.
Specielle forhold
OBS! Vej- og klimakoordinatoruddannelsen (Design & Teknik) har fokus på forståelse af vandhåndtering, teknik og design.

Yderligere info om tilmelding: Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk / 2060 4836
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk