Vej-eu.dk - Vejvand, byrum og klimatilpasning 2019 - udfordringer og muligheder
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO2. maj 2019 PRISKr. 0,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Kolding, Kolding FRIST2. april 2019
TID09.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL300 deltagere LEDIGE 292 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vejvand, byrum og klimatilpasning 2019 - udfordringer og muligheder
Print
DANVA og VEJ-EU inviterer til konference om lokal håndtering af vejvand, hvor er vi på vej hen - eller burde være? Problemstoffer, renseløsninger, ansøgninger tilladelser mm.

Navne på oplægsholdere samt emner bliver løbende opdateret

Formål
Det vådere danske klima og tendensen til flere intense nedbørshændelser giver trængsel af regnvand på de kommunale veje. Regnvandet skal håndteres, hvilket kan ske både ved hjælp af løsninger i vejen (typisk brønde og ledninger) samt på vejen (f.eks. vejbede og skybrudsveje). Vejafvanding og klimatilpasning berører mange interessenter inden for vejens snævre fysiske rammer.

Konferencen henvender sig til både kommuner, vandselskaber og andre interessenter, da den går i dybden med mange forskelligartede myndigheds- og driftsmæssige udfordringer ved vandafvanding. Undervejs får vi således både overblikket og muligheden for at gå i detaljen med de tekniske, juridiske og økonomiske aspekter, og samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber samt mange forskellige cases.

Åbningssessionen om formiddagen giver overblikket og på eftermiddagens mange sessioner, bliver der mulighed for dels at gå i detaljen efter smag og behag og dels at gå i dialog med oplægsholdere samt udveksle erfaringer med de øvrige konferencedeltagere. Eller man kan vælge at bruge eftermiddagen på ekskursionen: Klimatilpasning og afvanding i Kolding, læs mere om dette i programmet.
Målgruppe
Kommuner, vandselskaber og rådgivere der arbejder med juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter vedrørende veje, klimatilpasning og spildevandsanlæg.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk