Vej-eu.dk - Vand på og under fremtidens veje 2019
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO2. maj 2019 PRISKr. 2.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Kolding, Kolding FRIST2. april 2019
TID09.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL300 deltagere LEDIGE 295 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vand på og under fremtidens veje 2019
Print
DANVA og VEJ-EU inviterer til konference om lokal håndtering af vejvand, hvor er vi på vej hen - eller burde være? Problemstoffer, renseløsninger, ansøgninger tilladelser mm.

Navne på oplægsholdere samt emner bliver løbende opdateret

Formål
Det vådere danske klima og tendensen til flere intense nedbørshændelser giver trængsel af regnvand på de kommunale veje. Regnvandet skal håndteres, hvilket kan ske både ved hjælp af løsninger i vejen (typisk brønde og ledninger) samt på vejen (f.eks. vejbede og skybrudsveje). Vejafvanding og klimatilpasning berører mange interessenter inden for vejens snævre fysiske rammer.

Konferencen henvender sig til både kommuner, vandselskaber og andre interessenter, da den går i dybden med mange forskelligartede myndigheds- og driftsmæssige udfordringer ved vandafvanding. Undervejs får vi således både overblikket og muligheden for at gå i detaljen med de tekniske, juridiske og økonomiske aspekter, og samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber samt mange forskellige cases.

Åbningssessionen om formiddagen giver overblikket og på de to eftermiddagssessioner, bliver der mulighed for dels at gå i detaljen efter smag og behag og dels at gå i dialog med oplægsholdere samt udveksle erfaringer med de øvrige konferencedeltagere.
Målgruppe
Kommuner, vandselskaber og rådgivere der arbejder med juridiske, økonomiske og organisatoriske aspekter vedrørende veje, klimatilpasning og spildevandsanlæg.
Specielle forhold
PROGRAMMET FOR 2019 er under udarbejdelse, så hav lidt tålmodighed inden du klikker på knappen til højre for at kigge. I mellemtiden kan du lade dig inspirere ved at se dette års program.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk