Vej-eu.dk - Bedre politiske beslutningsoplæg
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO5. marts 2019 PRISKr. 4.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Sorø, Sorø FRIST29. januar 2019
TID09.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 19 pladser
KONTAKTIda Egevang Lersey
ida_k@vd.dk, 2060 4830
Bedre politiske beslutningsoplæg
Print
Hjælp de folkevalgte og andre beslutningstagere med at træffe beslutninger baseret på relevant viden og god argumentation.
Udbytte af kurset
Bedre politiske beslutninger baseret på relevante fakta og grundige analyser Du ønsker at forbedre grundlaget for de beslutninger, som politikere og andre beslutningstagere træffer, fx dine egne chefer.
Det lærer du
Kurset giver dig retoriske værktøjer og kommunikationsmodeller, der vil styrke din evne til at skrive målrettede beslutningsoplæg.

Helt konkret lærer du at:

»Skrive korte, forståelige og handlingsorienterede beslutningsoplæg og notater.
»Strukturere dine beslutningsoplæg og notater, så selv travle politikere kan følge logikken og mulige konsekvenser.
»Udvælge de mest relevante fakta, så beslutninger er gennemførlige, og de mest sandsynlige konsekvenser fremgår ganske klart.
»Navigere bedre i krydsfeltet mellem vedtagne budgetter og politiske løfter afgivet til vælgerne.
»Skrive i et sprog, som er let tilgængeligt for en læser med en anden baggrund end din.

Kurset er opbygget, så du anvender kommunikationsværktøjer på din egen case. Derved kombinerer kurset det fag-faglige (fx ny EU-lovgivning og/eller nye teknologier) med nyeste forskning inden for retorik, beslutningsteori og politisk psykologi.
Sådan er kurset
Bedre kommunikation er en praktisk kompetence, ikke en teoretisk ørkenvandring. Kurset er derfor bygget op om korte præsentationer fra underviser, diskussioner og case-baserede øvelser.
Medbring en case! Kurset giver størst udbytte, når du som deltager arbejder med en aktuel case, fx et beslutningsoplæg/indstilling til en kommunalbestyrelse.
1 dags varighed fra kl. 9.00-16.00 inkl. frokostpause.
Deltagere
Embedsmænd (ofte ingeniører) i stat, regioner og kommuner, der udarbejder beslutningsoplæg og notater til det politiske niveau
Undervisere
Underviser er Seniorrådgiver Karen Bendix Terp, Rhetorica.
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk