Vej-eu.dk - Entrepriseret AB18
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO18. - 19. juni 2019 PRISKr. 8.900,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDPark Inn By Radisson Copenhagen Airport, København S FRIST14. maj 2019
TIDTirsdag den 18. juni: 09.30 - 21.30
Onsdag den 19. juni: 08.30 - 16.00
DAGE2
ANTAL25 deltagere LEDIGE 24 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Entrepriseret AB18
Print
Kurset har fokus på aftaler, de nye procedurer og risici i de nye standardvilkår på entrepriseområdet - AB18
Udbytte af kurset
Du får et bredt indblik i de faldgrupper og muligheder, som de nye standardregler indebærer.

Derudover får du indblik i de aftalemæssige udfordringer, der er forbundet med de meget omfattende entreprisesaftaler. Aftaler, der er præget af en vis uigennemskuelighed på grund af deres omfang samt komplekse juridisk og teknisk karakter.
Det lærer du
I Danmark har vi haft tradition for at indgå entrepriseaftaler under vilkårene fastsat i AB92. Disse aftalevilkår har været genstand for forhandling de seneste to et halvt år, hvilket har udmøntet sig i et nyt aftalesæt - AB18, som forventes offentliggjort inden længe, og tænkt anvendt fra 2019.

Forhandlingspartnerne, der i det væsentligste har bestået af repræsentanter for bygherrerne, entreprenørerne og rådgiverne, har naturligt nok haft meget modsatrettede interesser, hvilket har betydet et kompromis med skærpelser og nye procedurer.

På kurset vil du få indføring i de nye regler med fokus på de nye risici og procedurer, der skal håndteres i forbindelse med tilbud, aftaler og under udførel-sen.

Vi tager fat i de vigtigste emner indenfor aftaler og de nye AB-regler. Emnerne er - udover historikken om de nye AB-regler - som følger:

»Overslag, tilbud, aftaleindgåelse
»Funktionsudbud og projektgennemgang
»Sikkerhedsstillelse
»Betaling, modregning og standsning
»Risikoen for hændelige skader og forsikring
»Tilsyn og byggemøder
»Når tingene ikke går som planlagt - ændringer
»Forlængelse af tidsfrist
»Forsinkelse - mellemterminer - dagbod og erstatning
»Aflevering før tidsfrist, 1 års gennemgang og 5. års eftersyn
» Mangler, afhjælpning og ansvar
»Konflikter og løsninger
Sådan er kurset
Kurset indledes med emnet ”aftaler”, hvorefter vi tager fat på (de nye) AB-regler, med særligt fokus på de emner og bestemmelser, der er praktisk anvendeligt for hverdagen i forbindelse med arbejdets udførelse.

Kurset vil være præget af involvering af deltagerne både i form af diskussioner, samt deltagernes deling af egne erfaringer fra hverdagen. Spørgsmål om stort og småt er velkomne og drøftes i fællesskab.
Deltagere
Entreprenører, bygherrer, rådgivere og andre, der til dagligt arbejder under eller med AB-reglerne.
Undervisere
Underviser er Advokat, specialist i byggejura Helena Bente, Orbicon.
Specielle forhold
Helena Bente har siddet med i et underudvalg under FRI og Danske Ark i forbindelse med revisonen af AB-reglerne og har dermed et meget indgående kendskab til de nye AB18 regler.

Der udleveres en fysisk kursusmappe til dette kursus.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk