Vej-eu.dk - Vejforvaltningsret
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO28. - 29. november 2019 PRISKr. 8.400,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRISTGennemført
TIDTorsdag den 28. november: 10.00 - 19.15
Fredag den 29. november: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL25 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vejforvaltningsret
Print
- kvalitet i sagsbehandlingen på vejområdet
Udbytte af kurset
Du får et godt indblik i de retslige regler for sagsbehandling på vejområdet, og du får overblik over grundlæggende principper.
Det lærer du
»Bestemmelse af hjemmel for konkrete afgørelser
»Nødvendig oplysning om forskellige sager
»Magtfordrejning, usaglige hensyn
»Hvad er en afgørelse, og hvad er faktisk forvaltningsvirksomhed?
»Høring, herunder partshøring. Hvornår er der tale om en part?
»Begrundelse, generel og konkret
»Klagevejledning, hvornår og hvordan?
»Notatpligt, vejledningspligt
»Udtalelser i klagesager
Sådan er kurset
Der gennemgås konkrete afgørelser og sager fortrinsvis inden for vejlovgivningen. Kursets emner gennemgås ved foredrag, gruppeopgaver og fælles drøftelser.
Deltagere
Alle, der arbejder med sagsbehandling, kan deltage i kurset. Kurset er særligt orienteret mod vejforvaltningernes sagsbehandling, så ansatte her får særligt udbytte af kurset, fordi eksemplerne fortrinsvis hentes fra vejlovgivningen og lovgivningen om fast ejendom.
Undervisere
Kursusleder er Advokat (H), partner Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager. Øvrig underviser er Advokat, Associeret partner Henrik Sauer, Nielsen Nørager.
Specielle forhold
Der udleveres en fysisk mappe med materiale på dette kursus.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk