Vej-eu.dk - Persondataret og databeskyttelse
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO18. november 2019 PRISKr. 4.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDPark Inn By Radisson, København S FRIST18. oktober 2019
TID09.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 25 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Persondataret og databeskyttelse
Print
Persondataret og databeskyttelse
Udbytte af kurset
Du får viden om reglerne om databeskyttelse i forbindelse med kommunernes opgaver inden for vejområdet - og om undervisernes egne erfaringer med løsning af praktiske udfordringer i forhold til databeskyttelse på vejområdet.
Det lærer du
»Har reglerne om databeskyttelse betydning for kommuners administration af ve-jområdet?
» Hvad er de grundlæggende krav efter databeskyttelsesforordningen og databeskyt-telsesloven?
»Hvilke af disse krav giver særlige problemer for kommuner og Vejdirektoratet?
»Praktiske løsninger, der gør det lettere at overholde kravene til databeskyttelse, fx ved brug af vejman.dk og behandling af ansøgninger om brug af vejareal, udbud af opgaver og brug af entreprenører til varetagelse af myndighedsopgaver samt offentliggørelse af oplysninger om ledningsarbejder m.v.
Sådan er kurset
Gennemgangen af reglerne om databeskyttelse i databeskyttelsesforordningen og databe-skyttelsesloven sker ved oplæg om udvalgte spørgsmål, drøftelser og ved at løse praktiske opgaver i grupper.
Deltagere
Målgruppen for kurset er sagsbehandlere på vejområdet i kommuner, som løser myndig-hedsopgaver og andre administrative opgaver, der indebærer behandling af personoplys-ninger.
Undervisere
Kursusleder er Senioradvokat Egil Husum, Bech-Bruun. Øvrig underviser er Fuldmægtig Søren Peter Kongsted, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Morgenbuffet til de morgenfriske
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk