Vej-eu.dk - Vejloven II
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO5. november 2019 PRISKr. 3.000,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
TID08.30 - 16.30 DAGE1
ANTAL11 deltagere TILMELDING Kontakt VEJ-EU
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vejloven II
Print
Vejloven II - Gravetilladelser og gæsteprincippet
Udbytte af kurset
Gæsteprincippet er et retsprincip, der har været i rivende udvikling det sidste årti. Kurset giver dig et overblik over vejlovens gæsteprincip, hvornår det finder anvendelse og de principielle domme.

Kurset giver dig kendskab til vejlovens bestemmelser om gravetilladelser og pligten til at koordinere gravearbejde med andre aktører.
Det lærer du
Vi gennemgår vejlovens bestemmelser for gravetilladelser og koordinering af gravearbejde. Du vil få kendskab til standardvilkårene og LER. Du introduceres til kommunens mulighed for at indføre en efteranmeldelsesordning for mindre, korterevarende gravearbejde.

Vi giver dig et overblik over vejlovens gæsteprincip - hvornår det finder anvendelse, hvornår det kan være fraveget og betydningen af dette.

Vi kommer bl.a. ind på følgende emner;

» Gravetilladelser og vilkår
» Koordinering af gravearbejde
» LER
» Efteranmeldelsesordningen for mindre gravearbejder
» Gæsteprincippet
» Principielle sager
» Hvad er ikke afklaret?
Sådan er kurset
Med udgangspunkt i vejlovens bestemmelser er kurset baseret på en præsentation af de enkelte emner illustreret med eksempler og små opgaver. Der er lejlighed til at drøfte emner og eksempler - også fra din dagligdag
Deltagere
Rådgivere og medarbejdere hos vejmyndigheden, som til daglig arbejder med administration af veje, herunder gravetilladelser og spørgsmålet om gæsteprincippet. Er du ny, vil kurset være en god introduktion til vejlovens gæsteprincip og gravetilladelser.
Undervisere
Undervisere er Landinspektør, BA Jur. Erik Jeppesen, LE 34 A/S og Specialkonsulent Lene Merete Priess, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Disse kurser i vejloven handler ikke om drift af veje i snæver forstand. Men hvis det er det, der har din særlige interesse, har VEJ-EU mange andre kursustilbud netop til dig.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk