Vej-eu.dk - Kapacitetsvurdering - Hvor meget trafik er der plads til - brug værktøjerne rigtigt
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO29. - 30. januar 2019 PRISKr. 8.300,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Sorø, Sorø FRISTGennemført
TIDTirsdag den 29. januar: 09.00 - 17.00
Onsdag den 30. januar: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE 12 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Kapacitetsvurdering - Hvor meget trafik er der plads til - brug værktøjerne rigtigt
Print
Introduktion til vejkapacitet
Udbytte af kurset
Kursisterne vil efter gennemførelse af kurset være klædt på med henblik på valg af bedst egnede metode afhængig af planlægnings/projekteringsniveau og data der er tilrådighed. Kursisterne vil forstå vigtigheden af begreber som kalibrering og validering samt modellers præcision med henblik på vurdering af trafikanlæg samt trafikanters behov for fremkommelighed.
Det lærer du
Kurset omfatter problemstillinger, udfordringer og muligheder/værktøjer fra de indledende planlægningsøvelser til detailprojektering. Herunder krav til præcision, ressourcer og data. Kursusdeltageren vil stifte bekendtskab med forskellige værktøjer – lige fra makroskopiske via meso- til mikroskopiske modeller.
De krav der stilles, hvad de kan bruges til samt hvor hvilket værktøj giver den bedste cost/benefit i relation til planlægningsniveau og de ressourcer der er tilrådighed.
Der vil derfor være fokus på især makroskopiske og mikroskopiske værktøjer der hver har deres styrker og svagheder.

Makroskopiske modeller:
»De er nemme og enkle at bruge, har et betydeligt mindre detaljeret databehov
»De er begrænset med henblik på kompleksitet (manglende interaktion mellem tætliggende kryds) og detaljering (kan kun indirekte håndtere trafikstyring)
Mikroskopiske modeller:
»De kan analysere komplekse trafikale systemer (samordning, trafikstyrede anlæg)
»De giver et mere nuanceret resultat samt mulighed for visualisering (formidlingsfordel overfor lægmand)
»Modeller er meget tids- og datakrævende med henblik på opsætning, kalibrering og validering (kalibrering og validering er en interaktiv proces med adskillige gentagelser (der er tale om en stokastisk model), der afhænger af trafiksystemets kompleksitet og datamaterialets præcision)
Sådan er kurset
Kurset er opbygget med:

»En teoretisk gennemgang af kapacitetsanalyser med afsæt i de to primære tilgange - makro- og mikroskopiske analyser.
»Eksempler på anvendelse af modeller
»Hands-on for at fremme indlæring og forståelse af problemstillinger
»Præsentatino af de hyppigste faldgruber
»Tricks til hurtigt at vurdere hvordan kapaciteten indenfor et givent anlæg kan forbedres - enten ved geomteriske ændringer eller signaltekniske (gælder alene signalanlæg)
»Stifte bekendtskab med forskellige trafikanters behov for fremkommelighed
Deltagere
Kurset er rettet mod såvel bestiller som bruger af de forskellige modeller. Derudover vil kurset være brugbart for personer, der i deres dagligdag er med til at vurdere trafikanlæg samt i forbindelse med formidling af trafikanlægs evne til at sikre fremkommeligheden.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Jakob Tønnesen, COWI A/S. Øvrig underviser er Head of Section Rasmus Guldborg Jensen, COWI A/S.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk