Vej-eu.dk - Trafiksikkerhed - Grundkursus
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO2. - 3. oktober 2019 PRISKr. 8.100,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRISTGennemført
TIDOnsdag den 2. oktober: 09.30 - 18.00
Torsdag den 3. oktober: 08.30 - 16.00
DAGE2
ANTAL13 deltagere TILMELDING Kontakt VEJ-EU
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksikkerhed - Grundkursus
Print
- få kendskab til begreber, metoder og konflikter i trafiksikkerhedsarbejdet

Hvad er trafiksikkerhed?

Trafiksikkerhed handler om sikkerheden for alle trafikanter på veje, stier, fortove mv. Formålet med at arbejde med trafiksikkerhed er at forebygge trafikulykker samt at minimere alvorligheden af de ulykker, som alligevel sker.

Trafiksikkerhedsarbejdet består bl.a. af at analysere de registrerede ulykker, vurdere hvordan trafiksikkerhedsforholdene kan forbedres, samt hvordan trafikanternes adfærd kan påvirkes med forskellige virkemidler som fysiske tiltag og kampagner samt gennem samarbejde med politiet.
Udbytte af kurset
På dette kursus bliver du introduceret til grundbegreber inden for trafiksikkerhedsområdet med fokus på vej- og trafiktekniske forhold.

Du vil bl.a. lære, hvordan tilgængelige datakilder og analysemetoder kan anvendes. Du bliver også rustet til at vurdere og håndtere trafiksikkerhedsfaglige problemstillinger:

»Den daglige sagsbehandling
»Planlægning og projektering
»Planlægning og gennemførelse af sortpletarbejde, kampagner og færdselskontrol
Det lærer du
På kurset får du bl.a. kendskab til:

» Hvad er trafiksikkerhed?
» Risikobegreber og risikovurdering
» Datakilder og deres anvendelighed
» Ulykkesbekæmpelse og ulykkesforebyggelse
» Udvælgelsesmetoder og analyseværktøjer
» Ulykkesfaktorer
» Trafikantpræstationer og trafikantadfærd
» Virkemidler og effekter
Sådan er kurset
Kurset er baseret på forelæsninger og diskussioner suppleret med øvelser i grupper.
Deltagere
Kurset henvender sig til planlæggere og projekterende ingeniører, arkitekter, mellemteknikere og politi, som har lidt eller nogen erfaring med trafikplanlægning fra tekniske forvaltninger, rådgivende firmaer og politiet.

Desuden kan medlemmer fra eksempelvis lokale færdselssikkerhedsråd have stort udbytte af kurset.

Kurset forudsætter ikke indgående kendskab til trafiksikkerhedsområdet. Kurset udbydes derfor på "grundlæggende niveau".
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Ingeniør Henrik Bützau Hasling, Aabenraa Kommune.
Specielle forhold
Det forventes, at kurset udbydes hvert år. Kursusudbud vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel.

Relaterede kurser
Kurset " Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse" er en naturlig efterfølger til dette kursus.

Mere viden om trafiksikkerhed kan eksempelvis tilegnes på:
»Trafiksikkerhedsopgaver - som bestiller (kommer snart)
» Trafiksignaler - grundkursus
» Nudging, adfærd og trafiksikkerhed
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk