Vej-eu.dk - Trafiksikkerhedsrevision
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO9. - 11. april 2019 PRISKr. 13.300,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDSeverin Lillebælt, Middelfart FRISTGennemført
TIDTirsdag den 9. april: 10.00 - 20.30
Onsdag den 10. april: 08.30 - 20.15
Torsdag den 11. april: 08.30 - 16.30
DAGE3
ANTAL25 deltagere LEDIGE 16 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Trafiksikkerhedsrevision
Print
- kompetencegivende kursus

Hvad er trafiksikkerhedsrevision?
Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsgranskning af vej- og trafikprojekter. Formålet er at gøre nye og ombyggede veje så trafiksikre som muligt - inden de anlægges og tages i brug.

Ved en trafiksikkerhedsrevision vurderes og optimeres et projekts trafiksikkerhedsmæssige kvalitet ud fra viden og erfaringer. Revisionen foretages under hensyntagen til trafikanternes adfærd - og ud fra alle trafikantgruppers synsvinkel. Eventuelle uhensigtsmæssige løsninger påpeges, og der formuleres alternative løsningsforslag.

Revisionen kan gennemføres på et eller flere faste stadier i projektforløbet.
Udbytte af kurset
Når du har bestået kursets afsluttende eksamen, vil du være i stand til at gennemføre trafiksikkerhedsrevision af anlægsprojekter på en systematisk og dokumen- teret måde. Derefter skal du hvert 2. år holde dit certifikat ved lige ved at deltage på TSR 1 dags seminar, der ydbydes 2 gange årligt.
Det lærer du
På kurset lærer du bl.a.:
»at benytte trafiksikkerhedsrevision som et værktøj til at sikre det trafiksikkerhedsmæssige niveau på alle typer af anlægsprojekter
»gennemgang/træning af de enkelte faser i trafiksikkerhedsrevision
»gennemgang af indholdet i Håndbog i trafiksikkerhedsrevision
»træning i systematisk analyse af anlægsprojekter
»gruppeopgaver, der illustrerer samt øver/træner forskellige faser i trafiksikkerhedsrevisionen
»træning i udarbejdelse af trafiksikkerhedsrevisionsrapport.
Sådan er kurset
Kurset består af undervisning og gruppearbejde.

Kurset lægger hovedvægten på revisionsprincipperne for trafiksikkerhed, hvor teorien hele tiden underbygges med eksempler fra hverdagen.

Kurset afsluttes med en eksamen.

Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at man har bestået forprøven i trafiksikkerhedsviden.
Deltagere
Kurset henvender sig primært til trafikplanlæggere og projekterende ingeniører, som har mindst 3 års praktisk erfaring med trafiksikkerhedsarbejde. Det er en forudsætning, at du har en stor viden om trafiksikkerhed. Kurset udbydes derfor på "ekspertniveau".


Du kan se en mere detaljeret beskrivelse af eksamensreglerne her.
Undervisere
Kursusleder er Fagprojektleder Per Bundgaard Øster, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Lektor, civilingeniør Adriaan Schelling, DTU og Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Det forventes, at kurset udbydes hvert år. Kursusudbud vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel.

Forprøven
For at teste deltagernes viden om trafiksikkerhed, skal alle deltagere svare - og bestå en forprøve. Forprøven sendes til tilmeldte kursister ca. 11 uger før kurset. I 2020 sendes forprøve fredag den 31. januar. Man har 3 uger til at svare på forprøven. Forventet tidsforbrug er 10-20 timer. Deltagelse i eksamen er kun mulig, hvis forprøven er bestået. Man må gerne deltage i selve kurset uden at gå til eksamen.

Kurset afsluttet med eksamen på dag 3. Forprøven gennemgås på kurset.

Relaterede kurser

Kurset er relateret til:
»Trafiksikkerhed - grundkursus
»Trafiksikkerhed - ulykkesbekæmpelse
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk