Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I Repetition
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO6. marts 2019 PRISKr. 5.600,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
TID09.00 - 18.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere TILMELDING Kontakt VEJ-EU
KONTAKTBetina Flansmose Kragh
bkf_k@vej-eu.dk, 20604833
Vejen som arbejdsplads - TRIN I Repetition
Print
Udbytte af kurset
Du får ajourført din viden indenfor anvendelse af gældende vejregler.
På kurset vil du få et indblik i de løbende ændringer, der er foretaget i vejreglerne for afmærkning af vejarbejde i perioden fra du sidst deltog i Vejen som arbejdsplads - TRIN I og frem til i dag.
Det lærer du
Kurset er en repetition af 2-dages kurset Vejen som arbejdsplads - TRIN I.

» På kurset genopfriskes hovedreglerne for afmærkning af vejarbejder.
» Gennemgang af de senere års ændringer i Bekendtgørelse og Håndbog om afmærkning af vejarbejder.
» Gennem trafikspil vil du få repeteret nogle af de afmærkningsbestemmelser, der bruges i forbindelse med afmærkning af vejarbejder.

Sådan er kurset
Grundkursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag og trafikspil.

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig multiple choice test af en times varighed. Resultatet af testen oplyses inden man går hjem. Består man, får man udleveret et certifikat som er gyldigt de næste 5 år.

Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på danske veje.

Desuden har Vejdirektoratet siden 2004 stillet krav til personer, som arbejder på statsvejene, at de skal have gennemført uddannelsen Vejen som Arbejdsplads.

Læs Vejdirektoratets krav til deltagelse og hvilket trin

Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Kristian Skoven Pedersen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Konsulent Dorte Hvid Hansen, Dorte Hvid Hansen Consult.
Specielle forhold
En forudsætning for at deltage på kurset er, at du har et gyldigt Vejen som arbejdsplads - TRIN I Dvs. kurser afholdt fra august 2011 (kan ikke sidestilles med et AMU-certifikat), og at du er tilmeldt repetitionskurset inden udløbet af dit nuværende certifikat. Repetitionskurset skal være bestået senest 6 måneder efter udløb af certifikatet.

Består kursisten ikke repetitionskurset skal grundkurset (2-dages) tages om.

Der udleveres ikke kursusmateriale på kurset, da der er en forventning om, at du arbejder med stoffet til daglig. Der er dog adgang til en elektronisk kursusmappe 14 dage før kurset.

Har du ikke beskæftiget dig med vejreglerne i et stykke tid, er det en god ide at genopfriske din viden ved at læse Håndbog Afmærkning af vejarbejder m.m. inden kurset.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Overnatning før og under kurset er for egen regning. Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet.

Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I Repetition er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal fornyes, inden det gamle udløber.

Er du ordblind, så noter det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen. Så sørger vi for, at du får hjælp til oplæsning af testen.

Har du spørgsmål til, hvilket trin du skal vælge på Vejen som arbejdsplads, så læs her.

Find et AMU kursus her

FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk