Vej-eu.dk - Trafiksignalanlæg: Fra projektering til styreapparat
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO18. november 2020 PRISKr. 4.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST18. oktober 2020
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTHanne Tuegaard
hanne@vej-eu.dk, 20604835
Trafiksignalanlæg: Fra projektering til styreapparat
Print
- hvordan gør vi det smartere?
Udbytte af kurset
På kurset får du en grundlæggende viden om planlægning, projektering og drift af trafiksignalanlæg. Kurset vil sætte dig i stand til at forstå og vurdere et trafiksignalanlægs enkelte bestanddele, opstille konkrete funktionskrav samt være klædt på til at definere mål for drifts- og vedligeholdelse. Vi kommer ind på emner som intelligent trafikstyring, sensorteknologi, protokoller og meget mere.

Du vil få indblik i hele udbudsprocessen fra fastlæggelse af udbudsstrategien til tilbudsevaluering.

Det lærer du
I løbet af kurset kommer vi igennem:
»Markedet for vejtrafiksignaler og relaterede ydelser.
»Et vejtrafikanlægs bestanddele og grænseflader.
»Planlægning af et nyt vejtrafiksignalanlæg.
»Dimensionering og vurdering af serviceniveau.
»Valg af styreform.
»Valg af trafiksensorer (sensorteknologi).
»Krav til overvågning og fejludbedring.
»Specificering af grænseflader og funktionskrav mm.
»Protokoller (OCIT, RSMP m.fl.) og "åbne grænseflader".
»Fastlæggelse af en udbudsstrategi.
»Modeller for udbud.
»Tilstandsvurdering af eksisterende udstyr.
»Driftsmål – metoder og opstilling af KPIer.
»De nødvendige udbudsdokumenter.
»Gennemførelse af udbud (udbudsprocessen).
»Tilbudsevaluering.
»Kontraktindhold og løbetid mv.
»Opfølgning på drift og vedligeholdelse.
Sådan er kurset
Kurset præsenterer de forhold, man som udbyder af drift- og vedligeholdelsesopgaver for vejtrafikanlæg og øvrigt ITS udstyr skal tage stilling til.

Kurset gennemgår de seneste erfaringer med drift og vedligehold og renovering af vejtrafikanlæg og giver erfaringer fra de seneste års udbud og entreprisestyring fra en række kommunale opgaver.

På kurset vil der være mulighed for at stille konkrete spørgsmål til eksisterende problemstillinger og drøfte deltagernes erfaringer og udfordringer

Deltagere
Kurset henvender sig til alle der arbejder med planlægning og udbud af drift- og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg samt øvrigt ITS-udstyr, dvs. ansatte i kommuner, entreprenører og rådgivere.

Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til trafiksignalanlæg, ITS-udstyr mv.

Undervisere
Kursusleder er Specialist Bo Westhausen, COWI A/S. Øvrig underviser er Trafikplanlægger Bjørn Weitemeyer, COWI A/S.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk