Vej-eu.dk - Muligheder og udfordringer, Design & Teknikmodul 1, Vej- og klimakoordinatoruddannelsen 2020
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO17. august 2020 PRISKr. 3.900,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRIST18. juli 2020
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Muligheder og udfordringer, Design & Teknikmodul 1, Vej- og klimakoordinatoruddannelsen 2020
Print
Modul 1 – Introduktion og LAR-tur
Udbytte af kurset
Kurset giver en generel introduktion til klimaudfordring og vandhåndtering i vejarealer Det vil give deltagerne en fælles forståelse af forløbet fra de første ideer om vandhåndtering i vejen til driften af det færdige anlæg. Kurset er bygget op omkring et indledende oplæg efterfulgt af en bustur hvor deltagerne vil blive præsenteret for en række forskellige klimaløsninger med fokus på Lessons learned.
Det lærer du
Du får en introduktion til udfordringerne ved klima og vandhåndtering generelt med særlig fokus på vejarealernes betydning ved håndtering af store nedbørsmængder. På LAR-turen skal vi se en række eksempler på klimatilpasning i vej og byrum og høre om erfaringer med planlægning, anlæg og drift af disse.
Sådan er kurset
Kurset indledes med en kort introduktion, hvorefter vi tager på bustur ud og se nogle anlæg. Transporttiden i bussen mellem projekterne benyttes til opsamling og evaluering af de løsninger der er blevet præsenteret.
Deltagere
Målgruppe: Vej- og trafikfolk, myndighedsfolk, byggeledere, trafikplanlæggere, planlæggere, landskabsarkitekter, entreprenører, bygherrer.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon A/S. Øvrige undervisere er Civilingeniør Henrik B. Pedersen, COWI A/S og Udviklingskoordinator Peter Bassø Duus, Orbicon.
Specielle forhold
Dette modul er modul 1 på en serie af 3 i Vej- og klimakoordinatoruddannelsen og er introduktionen til de følgende.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk