Vej-eu.dk - Muligheder og udfordringer, Design & Teknikmodul 1, Vej- og klimakoordinatoruddannelsen 2020
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO17. august 2020 PRISKr. 3.900,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRIST18. juli 2020
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 16 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Muligheder og udfordringer, Design & Teknikmodul 1, Vej- og klimakoordinatoruddannelsen 2020
Print
På del 1 af Design & Teknikmodul af Vej- og klimakoordinatoruddannelsen får du en grundlæggende introduktion til de muligheder og udfordringer, der er med planlægning, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter på veje og i byrummet.
Udbytte af kurset
Erfaringer viser, at alt for mange klimatilpasningsprojekter på veje og i byrummet ender med at være langt fra det planlagte. Det skyldes, at projekterne er langt mere komplekse, end vi er vant til. Der er bl.a. flere aktører indblandet og projekterne berører op til ti forskellige lovgivningsområder. På del 1 af Design & Teknikmodul til Vej- og klimakoordinatoruddannelsen, bliver du klædt på til at forstå de muligheder og udfordringer, der er, når du skal arbejde med klimatilpasningsløsninger.
Det lærer du
Design & Teknikmodul del 1 er et kursus i en samlet uddannelse som Vej- og klimakoordinator med speciale i Design & Teknik.

Uddannelsen består samlet af fire enkeltstående kursusdage, som man tager i den rækkefølge, der passer til ens kalender og over år. Kort sagt, så blander du selv dit kursusforløb og bestemmer, om du vil tage ét, to, tre af modulerne eller alle fire:

Modul 1 - Du får grundlæggende forståelse for, og indsigt i de fordele, muligheder og udfordringer der findes, når du skal designer veje og byrum til at håndtere de stigende mængder regn. Her tages udgangspunkt i den såkaldte 'helhedsorienterede vandhåndterings metode'.

Modul 2 - Du lærer om design, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter, og hvordan løsningerne designes, så de passer ind i det eksisterende byrum. Endelig er der fokus på de anderledes udfordringer ved finansiering og organisering af klimaprojekter i vej og byrum.

Modul 3, studietur. Turen foregår skiftevis i København- eller Aarhusområdet - Med udgangspunkt i en studietur rundt til en række konkrete klimatilpasningsprojekter, deles vigtige erfaringer, der efterfølge kan bruges direkte i egne projekter. Hvert 2 år arrangeres turen i Københavnsområdet og hvert 2 år er det i Aarhusområdet. Program til deltagerne ligger på hjemmesiden 4 uger før studieturen gennemføres.
Sådan er kurset
Modul 1 består af én kursusdag. Der veksles på dagen mellem faglige oplæg og miniworkshops, hvor der tages udgangspunkt i konkrete projekter/cases.

Kurset kan tages som en del af en samlet uddannelse bestående af 4 separate kursusdage. Tager du alle fire dage, kan du efterfølgende anvende titlen: Vej- og Klimakoordinator med speciale i Design & Teknik.
Deltagere
Uddannelsen er målrettet anlægsfolk, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter og andre, der har brug for en stærkere faglig forståelse for de fordele, muligheder og udfordringer, der er ved design, anlæg og drift af klimatilpasningsløsninger på veje, pladser og i byrummet.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon A/S. Øvrige undervisere er Civilingeniør Henrik B. Pedersen, COWI A/S og Udviklingskoordinator Peter Bassø Duus, Orbicon.
Specielle forhold
OBS! Vej- og klimakoordinatoruddannelsen (Design & Teknik) har fokus på forståelse af vandhåndtering, teknik og design. For yderligere info om tilmelding: Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk -
Arbejder du allerede med projektledelse af vej- og klimatilpasningsløsninger, og ønsker redskaber til selv at planlægge, koordinere og styre vej- og klimatilpasningsprojekter effektivt fra start til slut, …
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk