Vej-eu.dk - Vej- og klimakoordinatoruddannelsen, Design & Teknikmodul del 2 (Værktøjer og metoder) 2020
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO10. november 2020 PRISKr. 3.900,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Sorø, Sorø FRIST11. oktober 2020
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vej- og klimakoordinatoruddannelsen, Design & Teknikmodul del 2 (Værktøjer og metoder) 2020
Print
På del 2 af Design & Teknikmodul af Vej- og klimakoordinatoruddannelsen lærer du om de værktøjer og metoder, der benyttes til planlægning, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter på veje og i byrummet.
Udbytte af kurset
Erfaringer viser, at alt for mange klimatilpasningsprojekter på veje og i byrummet ender med at være langt fra det planlagte. Det skyldes, at projekterne er langt mere komplekse, end vi er vant til. På del 2 lærer du om, hvordan du designer, anlægger og drifter klimatilpasningsprojekter, så de passer ind i det eksisterende byrum. Der vil bl.a. være fokus på, hvordan du håndterer de anderledes udfordringer, der er ved finansiering og organisering af klimaprojekter i vej og byrum.
Det lærer du
Design & Teknikmodul del 2 er et kursus i en samlet uddannelse som Vej- og klimakoordinator med speciale i Design & Teknik.

Uddannelsen består samlet af tre enkeltstående kursusdage, der kan tages samlet eller som enkeltstående kurser:

Del 1 - Kursus nr. 203202 d. 17 august 2020, Comwell Sorø - Du får grundlæggende forståelse for, og indsigt i de fordele, muligheder og udfordringer der findes, når du skal designer veje og byrum til at håndtere de stigende mængder regn. Her tages udgangspunkt i den såkaldte ”helhedsorienterede vandhåndterings metode”.

Del 2 - Kursus nr. 203203 d. 10 november 2020, Comwell Sorø - Du lærer om design, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter, og hvordan løsningerne designes, så de passer ind i det eksisterende byrum. Endelig er der fokus på de anderledes udfordringer ved finansiering og organisering af klimaprojekter i vej og byrum.

Del 3 - Kursus nr. 213214 d. 20 april 2021, studietur. Vælg mellem København- eller Aarhusområdet - Med udgangspunkt i en studietur rundt til en række konkrete klimatilpasningsprojekter, deles vigtige erfaringer, der efterfølgende kan bruges direkte i egne projekter. For deltagere på Sjælland/Fyn lavers studietur i Københavnsområdet og for deltagere fra Fyn/Jylland laves studietur i Aarhusområdet. Program til deltagerne ligger i kursusdatabasen 4 uger før studieture gennemføres.
Sådan er kurset
Del 2 består af én kursusdag. Der veksles på kurset mellem faglige oplæg og miniworkshops, hvor der tages udgangspunkt i konkrete projekter/cases. Kurset kan tages alene eller som en del af en samlet uddannelse som Vej-og klimakoordinator, bestående af 3 separate kursusdage. Tager du alle tre dage i sammenhæng, kan du efterfølgende anvende titlen: Vej- og Klimakoordinator med speciale i Design & Teknik.
Deltagere
Uddannelsen er målrettet anlægsfolk, trafikplanlæggere, landskabsarkitekter og andre, der har brug for en stærkere faglig forståelse for de fordele, muligheder og udfordringer, der er ved design, anlæg og drift af klimatilpasningsløsninger på veje, pladser og i byrummet.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon A/S. Øvrige undervisere er Advokat, partner Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab og Udviklingskoordinator Peter Bassø Duus, Orbicon.
Specielle forhold
OBS! Vej- og klimakoordinatoruddannelsen (Design & Teknik) har fokus på forståelse af vandhåndtering, teknik og design. For yderligere info om tilmelding: Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk.
Arbejder du allerede med projektledelse af vej- og klimatilpasningsløsninger, og ønsker redskaber til selv at planlægge, koordinere og styre vej- og klimatilpasningsprojekter effektivt fra start til slut, …
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk