Vej-eu.dk - Kommunal Ekspropriation
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO5. november 2020 PRISKr. 4.000,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Middelfart, Middelfart FRIST5. oktober 2020
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 19 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Kommunal Ekspropriation
Print
- lær at gennemføre ekspropriation i praksis
Udbytte af kurset
Kurset giver dig en gennemgang af det juridiske grundlag for gennemførelse af en ekspropriation efter vejlovens, planlovens og miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. I den forbindelse vil seneste domstolspraksis samt praksis fra Vejdirektoratet, Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, som klagemyndigheder på området, blive gennemgået. Endelig vil der være en kort og overordnet gennemgang af relaterede emner, som erstatning og taksation samt naboret
Det lærer du
»Det juridiske grundlag for ekspropriation efter vejloven, planloven og miljøbeskyttelsesloven,
» Ekspropriationsprocessen og hvad man skal undgå af "faldgruber"
» Forvaltningsretlige grundsætninger
»Hensynet til de implicerede (andre teknikere og borgere) når processen går i gang.
Sådan er kurset
Kursets emner bliver gennemgået i dagens løb med mulighed for spørgsmål og debat undervejs. Se mere i programmet.
Deltagere
Alle med interesse for emnet og ejendomsretlige forhold kan deltage i kurset. Kurset henvender sig særligt til ingeniører, landinspektører, jurister, arkitekter og teknikere ansat i kommunerne, men også ansatte hos forsyningsselskaberne, hos rådgivningsfirmaer, privat praktiserende landinspektører og advokater, der rådgiver kommunerne.
Undervisere
Kursusleder er Landinspektør Lars Emil Møller, Silkeborg Kommune. Øvrig underviser er Senior Specialist Mads Sanddal Jeppesen, COWI A/S.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk