Vej-eu.dk - Vejloven I
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO10. november 2020 PRISKr. 3.100,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Aarhus, Århus C FRIST9. oktober 2020
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 17 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Vejloven I
Print
Vejloven I - alt
Udbytte af kurset
På dette kursus stiller vi skarpt på vejlovens mere borgerrettede bestemmelser.

Vi håber, at du med dette kursus bliver bedre til at tænke borgerne ind i afgørelserne og dermed også bliver bedre til at forklare og skrive afgørelser, også når de går borgerne imod.

Det kan måske spare nogle klagesager, eller i hvert fald sikre dem en hurtigere behandling hos klagemyndigheden.
Det lærer du
Vi gennemgår reglerne om vejbyggelinjer, adgange, de forskellige former for råden over vejarealet, samt reglerne om vintervedligeholdelse.

En gennemgang af disse bestemmelser vil uundgåeligt betyde, at vi ofte kommer ind på centrale dele af forvaltningsretten.

Hvis du ikke bliver ekspert i de enkelte bestemmelser, bliver du i hvert fald bedre til at skrive og træffe afgørelser.
Sådan er kurset
Dette er det første af 2 delkurser i vejloven. Kurserne gennemføres som dagkurser. Vi starter kl. 09:00 og slutter kl. 16.30

Kurserne kan tages hver for sig eller i den rækkefølge, du har brug dem.

Men de er opbygget og tænkt som et samlet forløb, hvor vi gennemgår næsten hele vejloven.

Der er tale om gennemgang af juridiske regler og principper, men de blive belyst med eksempler og afgørelser.

Du vil også kunne komme med eksempler fra din hverdag, men vi kan ikke lave konkret sagsbehandling under kurset
Deltagere
Dette kursus retter sig især til de medarbejdere hos vejmyndighederne, som til daglig skal administrere disse veje, samt til eksterne rådgivere, som ofte er inddraget i vejmyndighedernes forvaltning af vejene.

Det er en fordel, at du har arbejdet med veje. Men hvis du er ny eller relativt grøn på området, kan du også få udbytte af kurset.

Vi skal nok hjælpe.
Undervisere
Undervisere er Afdelingsleder Bjarne Jess Vennike, Egedal Kommune og Fuldmægtig Kim Remme Birkholm, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Disse kurser i vejloven handler ikke om drift af veje i snæver forstand.

Men hvis det er det, der har din særlige interesse, har VEJ-EU mange andre kursustilbud netop til dig.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk