Vej-eu.dk - Sagsbehandling - grundlæggende forvaltningsret
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO17. september 2020 PRISKr. 3.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Silkeborg, Silkeborg FRIST13. august 2020
TID08.30 - 15.30 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 25 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Sagsbehandling - grundlæggende forvaltningsret
Print
Få grundlæggende styr på hvordan du sagsbehandler og få overblik over de forvaltningsretlige regler
Udbytte af kurset
Kurset tager afsæt i afgørelsessager og gennemgår forvaltningsrettens vigtigste bestemmelser og praksis indenfor myndighedsafgørelser.

Efter kurset har du en grundlæggende forståelse for og overblik over sagsgangen i den proces du skal igennem, når en ansøgning fra en borger skal behandles.

Du har herudover også en grundlæggende forståelse for og overblik over de forvaltningsretlige regler, sagsbehandlingen berøres af.
Det lærer du
Kurset indeholder en gennemgang af de grundlæggende forvaltningsretlige regler, som skal iagttages af en myndighed i behandlingen af en ansøgning fra en borger.

Dagen er struktureret så du samtidig opnår en forståelse for den typiske sagsgang. Hovedemnerne som behandles er: -
»Hvad er forvaltningsretlige grundsætninger -
»Hvornår er der tale om en afgørelse/vejledning/ansøgning? -
»Sagsoplysning, journaliseringspligt og notatpligt
»Partsbegrebet og partshøring -
»Notatpligt og journaliseringspligt -
»Vores afgørelse - formelle krav til indhold og udformning, tips til en læsevenlig afgørelse.
Sådan er kurset
Traditionel tavleundervisning, som tager udgangspunkt i praktiske konkrete eksempler fra kursisternes dagligdag - eventuelt krydret med lidt fri fantasi.

Der vil være plads til spørgsmål og drøftelser undervejs. Vi vil blandt snakke om, hvad god sagsbehandling er, og hvordan sikrer vi, at den ikke bliver tidskrævende?

Målet med kurset er at sikre deltagerene en bedre forståelse for hvordan man arbejder konstruktivt og endnu mere præcist med de forvaltningsretlige regler.
Deltagere
Kurset henvender sig til primært ansatte i en kommunal teknisk forvaltning, der skal i gang med sagsbehandling, eller ønsker at få overblik over de grundlæggende elementer i sagsbehandling. Du tager hjem med en juridisk indsigt i baggrundsstoffet for sagsbehandlingen i din dagligdag.
Undervisere
Kursusledere er Juridisk specialkonsulent Gitte Pilgaard Johansson, Silkeborg Kommune og Jurist Lise Bruun, Silkeborg Kommune.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk