Vej-eu.dk - AB-certificering i forsinkelse - del 2
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO26. november 2020 PRISKr. 4.250,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDQuality Hotel Høje Taastrup, Tåstrup FRIST22. oktober 2020
TID09.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 24 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
AB-certificering i forsinkelse - del 2
Print
Få overblik over de væsentligste ændringer om forsinkelse i forhold til AB 92, og hvad disse ændringer betyder i praksis
Udbytte af kurset
Tid og forsinkelse er centrale elementer i stort set alle byggesager, og du vil derfor få et detaljeret indblik i de nye juridiske regler vedrørende forsinkelse. Derudover får du, som en af de første, viden om, hvilken betydning det nye AB 18 i forhold til forsinkelse vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.
Det lærer du
Dette kursus vil gå i dybden med reglerne om forsinkelse med udgangspunkt i det nye AB 18, og du har således nu mulighed for at være en af de første til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92 og hvad disse ændringer betyder i praksis. Kurset giver dig en god forståelse for reglerne om forsinkelse, herunder tidsplaner, fristforlængelse, forcering og dagbod. Du vil blandt andet blive skarpere på følgende nøglepunkter:
» Entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse
» Bygherrens ansvarspådragende forsinkelse
» Hvornår og hvordan tidsfristforlængelser påberåbes
» Dagbøder og hvordan kravet kan påberåbes
» Forcering og overvejelser, du bør gøre dig i denne forbindelse
» Overvejelser, du bør gøre dig inden indgåelse af entreprisekontrakter i forhold til at undgå konflikter, såfremt forsinkelse skulle opstå, og hvordan du sikrer dig bedst muligt i en sådan situation.
» Relevant voldgiftspraksis
Sådan er kurset
Kurset går i dybden med AB-18, de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, og hvad disse ændringer betyder i praksis. Kurset søger gennem en præsentation at gøre dig skarpere på udvalgte nøglepunkter. Du vil få chancen for at diskutere entrepriseretten med udgangspunkt i de praktiske situationer, som du kender fra din hverdag.
Deltagere
Kurset henvender sig navnlig til bygherrer, entreprenører og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.
Undervisere
Underviser er advokat Simon Heising, Nexus Advokater ApS.
Specielle forhold
Dette kursus løber over to dage og er en del af AB 18-certificering: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage dette kursus enkeltvis eller som en del af certificeringen.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk