Vej-eu.dk - Bæredygtighed og mobilitet - hvordan?
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO26. november 2020 PRISKr. 4.000,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRIST24. oktober 2020
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 23 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Bæredygtighed og mobilitet - hvordan?
Print
Hvordan gør vi transportsektoren klimaneutral?
Udbytte af kurset
Kursusdeltagerne får en grundlæggende forståelse for verdensmål og klimaproblemstillingen globalt og lokalt. Hvad er årsagen til den globale opvarmning og hvilke perspektiver ser vi ind i med hensyn til at reducere udledningen af klimagasser og biodiversitet.

Vi zoomer ind på transportsektoren og ser på udviklingen i sektorens udledninger.

Vi går nærmere ind i de forskellige dele af transportsektoren og ser på hvilke muligheder, der er for at begrænse miljøpåvirkninger og udledningerne.
Det lærer du
Du får et overblik over klimaudfordringen og de øvrige planetære grænser, både den historiske udvikling og hvad der er årsager og hvordan udledninger er fordelt på globalt plan.

Du får desuden et overblik over hvordan det går med at begrænse udledningen i forskellige sektorer både globalt og nationalt.

Herefter går vi over til at se på transportsektoren og ser på hvordan udledningerne fra de forskellige dele af sektoren er og hvilke muligheder der er for at begrænse udledningerne og gøre sektoren bæredygtig.

Vi får indblik i hvilke virkemidler, der findes - rent teknisk - for at nedbringe udledningen af klimagasser og andre negative påvirkninger fra transport og ser på hvilke myndigheder, der kan påvirke situationen på en effektiv måde.

Vi ser på alle dele af transportsektoren, både godstransport og persontransport. Vi ser desuden på både vej-, bane- og flytransport.

Vi ser på reduktionspotentialet både i planlægning af mobilitetssystemet, i den konkrete drift af trafikken, hvad enten det er individuel eller kollektiv trafik og endelig hvad potentialet er i anlæg og drift af infrastrukturen.

Vi ser på hvordan man kan tage den politiske dialog om bæredygtige og klimavenlige initiativer i transportsektoren.
Sådan er kurset
Kurset vil være en blanding af foredrag og gruppedrøftelser.

Foredrag om bæredygtighed og klimasituationen og eksempler på forskellige initiativer og deres effekt på klima og andre bæredygtighedsfaktorer.

Der vil der blive lagt vægt på drøftelser af hvilke initiativer, de forskellige aktører kan påvirke rent klimamæssigt. Derfor vil der være dialoger mellem de forskellige deltageres perspektiv.
Deltagere
Fagfolk fra transportsektoren på alle niveauer. Det kan være statslige styrelser og ministerier, kommuner, regioner, konsulenter mv.

Kurset er relevant for både de, der planlægger mobilitetssystemet og de der arbejder med anlæg og drift.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Susanne Krawack.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk