Vej-eu.dk - Videoanalyse og Konfliktstudier - modul 1
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO27. februar 2020 PRISKr. 4.400,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRIST26. januar 2020
TID08.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 24 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Videoanalyse og Konfliktstudier - modul 1
Print
Brug video til adfærds- og trafiksikkerhedsundersøgelser
Udbytte af kurset
Videoanalyse kan bruges til at analysere trafikanters adfærd i trafikken ud fra videooptagelser. Ved hjælp af specialudviklet software kan vi undgå den tidskrævende proces det er at skulle se hele videoen igennem manuelt..

Teknikken er bl.a. velegnet til at foretage adfærds- og trafiksikkerhedsanalyser og giver eksempelvis mulighed for at undersøge, om trafikanterne benytter infrastrukturen som ønsket, foretage tællinger, registrere samspillet mellem trafikanter eller registrere nærved-uheld.

På kurset får du viden om og teknikker til at foretage adfærds- og trafiksikkerhedsanalyser ved hjælp af videoanalyseværktøjet RUBA, som er gratis at anvende.

Du tager fra kurset med praktisk erfaring i at bruge videoanalyseprogrammet RUBA og får på kurset mu-lighed for at medbringe egne videodata og derved arbejde på et konkret projekt.
Det lærer du
I løbet af kurset kommer vi igennem:

» Hvad er videoanalyse, og hvordan kan det bruges til trafikanalyser?
» Hands-on erfaring med brugen af RUBA, som er et gratis (open source) videoanalyseværktøj til trafik- og adfærdsanalyser
» Videooptagelser af trafik, herunder GDPR og tips til indsamling af gode videodata.
Sådan er kurset
Kurset er en blanding af:

» Oplæg og diskussioner
»Løbende øvelser med inddragelse af deltagernes egne cases/projekter
»Hands-on opgaver med videoanalyseværktøjet RUBA.

Du kan medbringe dine egne videoer, så du kan ar-bejde på en konkret problemstilling om trafiksikker-hed/trafikantadfærd fra dit arbejde. Anbefaling til videoer: gerne filmet oppefra, min. 640x480 pixels, uden store rystelser, samlet længde på ca. 2-3 timer. Der kan fx bruges alm. videokameraer, termiske ka-meraer eller trafikkameraer.

Ellers kan du vælge mellem kursets videoer, der kan bruges til at afprøve RUBA til forskellige analyser – f.eks. tællinger, rødkørsel, konfliktstudier og adfærdsstudier
Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, trafikplanlæggere og andre, som arbejder med trafiksikkerhed og/eller trafikantadfærd i en vejforvaltning eller en rådgivende virksomhed.

Kurset forudsætter ikke indgående kendskab til tra-fiksikkerhedsområdet. Kurset udbydes derfor på ”grundlæggende niveau”
Undervisere
Underviser er Postdoc Tanja Kidholm Osmann Madsen, AAU.
Specielle forhold
Det forventes, at kurset udbydes hvert andet år. Kursusudbud vurderes dog løbende i forhold til efterspørgsel
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk