Vej-eu.dk - Vejen som arbejdsplads - TRIN I med hjælp til E-learningen
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO4. - 5. november 2020 PRISKr. 6.750,00 ekskl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRIST4. oktober 2020
TIDOnsdag den 4. november: 08.30 - 15.00
Torsdag den 5. november: 08.30 - 17.00
DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTBetina Flansmose Kragh
bkf_k@vej-eu.dk, 20604833
Vejen som arbejdsplads - TRIN I med hjælp til E-learningen
Print
- Korrekt vejafmærkning redder dit og andre menneskeliv

Særligt tilbud til personer, som har brug for hjælp til E-learning
Vejen som arbejdsplads TRIN I gennemføres normalt dels som E-learning, som kursisten gennemfører inden kurset, og dels som en traditionel kursusdag. Enkelte deltagere, som ikke er så rutinerede i at bruge computer, kan have brug for ekstra støtte for at få et godt E-learningsforløb. Disse deltagere tilbydes et to-dages kursus. På dag et gennemføres E-learningen på egen computer, men med mulighed for support, mens dag to gennemføres som nedenfor.

Udbytte af kurset
Du lærer reglerne for afmærkning af vejarbejder på stats- og kommuneveje.

Du får et indblik i, hvilke faktorer der har indflydelse på afvikling af trafikken, trafiksikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med vejarbejde. Med denne viden kan du medvirke til at øge sikkerheden – både for dig selv, dine kollegaer og trafikanterne.

Det lærer du
»Indblik i de grundlæggende regler og lovgivning på området.
»Hvordan skilte og afmærkning opsættes i konkrete tilfælde.
»Afmærkningsplaner, ansvar, tilsyn og samspil med politi.
»Materiel og køretøjer som må/skal anvendes til afmærkning.
»Afmærkning for stationært og bevægeligt vejarbejde.
»Beskyttelsesniveauer for vejarbejdere.
»Forståelse for trafiksikkerhed.

Har du brug for hjælp til E-learning?

Sådan logger du på Rhapsode
Sådan ændrer du sproget til dansk
Sådan starter du din E-learning
Sådan laver du din E-learning
Sådan downloades VSA certifikatet til din smartphone
Sådan finder du information om afmærkning af vejarbejder

Har du brug for hjælp til oplæsning?
Har du brug for hjælp til oplæsning af teksten i E-learningen - eller andre tekster - kan du klikke her og se, hvilke apps der kan hjælpe dig.

Sådan er kurset
Vejen som arbejdsplads - TRIN I med hjælp til E-learningen er opdelt i tre dele:

På første kursusdag gennemføres E-learningen, hvor du lærer de grundlæggende begreber og regler i dit eget tempo og på en måde, der tilpasses dine behov. Normalt tages E-learningen hjemmefra, men på dette kursus kan du tage den ved fremmøde. Underviserne er til stede og kan hjælpe dig godt i gang. Når du er færdig med E-learningen, kan du tage hjem.

Næste dag er selve kursusdagen. Her repeteres og uddybes stoffet ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og gruppeopgaver.

Kursusdagen afsluttes med en test. Denne test er kursets tredje del. Der udstedes et certifikat ved bestået test.

NB: Du skal selv medbringe computer/tablet til at gennemføre kurset. Der er mulighed for at få læst dele af testen op, hvorfor du med fordel også kan medbringe eget headset.

Inden kurset eller sammen med underviserne på kurset kan du downloade det materiale, som ligger i den digitale kursusmappe, som skal bruges under kurset og ikke mindst til testen. Derudover bedes du huske dit password til Rhapsode.

Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, teknikere, politi, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vores veje.
Undervisere
Kursusledere er Ingeniør Agnieszka Pawlowska-Andersen, Vejdirektoratet og Adm. direktør Thomas Virenfeldt, Spanggaard & Virenfeldt ApS.
Specielle forhold
Evt. overnatning før kurset er for egen regning. Du må i den forbindelse selv rette henvendelse til kursusstedet.

Er du ordblind, så notér det i bemærkningsfeltet ved tilmeldingen. Så sørger vi for, at du får hjælp til oplæsning af testen.

Gyldighedsperioden for certifikatet for TRIN I er 5 år fra udstedelsesdagen. Certifikatet skal fornyes, inden det gamle udløber. Det kræver deltagelse i et nyt VSA TRIN I kursus.

Det er en forudsætning for deltagelse på kursusdagen, at E-learning er gennemført. Hvis E-learningen ikke gennemføres refunderes betalingen for kurset ikke.

Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her

Svar på ofte stillede spørgsmål.

Læs i beskrivelsen HER, hvad der behandles/berøres på TRIN I, TRIN II og TRIN III.

FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk