Vej-eu.dk - Pas på, på vejen, e-læring
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO31. december 2020 PRISKr. 500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDE-læring, FRIST1. december 2020
TID DAGE1
ANTAL500 deltagere LEDIGE 476 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Pas på, på vejen, e-læring
Print
- tag vare på dig selv, når der ikke er afmærkning
Udbytte af kurset
Alle medarbejdere, der jævnligt eller lejlighedsvis har opgaver på vejen, introduceres for væsentlige principper og retningslinjer for sikker adfærd på vejen, således at de kan tage vare på sig selv ved kørsel og løsning af opgaver, som ikke kræver afmærkning.
Det lærer du
»Regelsættet for sikker færdsel på vejen
»Der er dele af opgaver på vejen, der ikke er dækket af regler. Man skal bruge sin sunde fornuft til at træffe gode beslutninger
»Du har ansvar for egen sikkerhed
»Din opgave og adfærd på vejen påvirker trafikanternes sikkerhed
»Gode råd om planlægning af opgaver:
-planlæg opgaver på vejen sikkert.
-analyser opgaven, vejen og omstændighederne
-vælg udstyr og assistance
-forbered dig, så fokus kan holdes på trafikken og opgaven
Sådan er kurset
Kurset er et basiskursus i sikker adfærd på vejen, når der ikke er afmærkning. Det udbydes af VEJ-EU som et selvstudium som grundlag for en diskussion af, hvordan man fremmer sikker adfærd i kursistens egen virksomhed. Du skal regne med at bruge omkring 1 time på kurset.

Kurset har fire dele:

»Pas på - hvordan? Hvorfor? Rammer for sikker adfærd på vejen
»Inden du kører: Analyser opgaven, planlæg opgaven, tjek udstyret
»På vejen: Eksempler på opvaver
»Vejen videre: Tjekliste med gode råd, diskussionsoplæg
Deltagere
Alle medarbejdere i vejsektoren, der har opgaver på vejen som ikke kræver afmærkning, men heller ikke er dækket af færdeslsloven. Kurset kan indgå i virksomhedens almindelige arbejdsmiljøuddannelse af medarbejderne.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk