Vej-eu.dk - Tilgængelighedsrevision
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO4. - 6. maj 2021 PRISKr. 18.500,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell H.C. Andersen, Odense C FRIST5. april 2021
TIDTirsdag den 4. maj: 08.30 - 20.00
Onsdag den 5. maj: 09.00 - 20.30
Torsdag den 6. maj: 08.30 - 16.00
DAGE3
ANTAL25 deltagere LEDIGE 23 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Tilgængelighedsrevision
Print
- kompetencegivende kursus
Udbytte af kurset
Kurset er kompetencegivende og sætter dig i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere en systematisk granskning af tilgængelighed for alle i projekter indenfor vejsektoren.
Det lærer du
»Du lærer at benytte tilgængelighedsrevisions- systemet som effektivt værktøj til revidering, til granskning, frembringelse af løsningsforslag samt ved afrapporteringen.
»Du lærer om brugernes behov og problemer, samt vigtigheden af at udføre vejprojekter med indbygget tilgængelighed med nytteværdi for enkeltbrugere, vejbestyrelsen/bygherren og samfundet som helhed.
»Gennemgang og drøftelse af eksempler
»Gennemgang af parter, roller og ansvar
»Gennemgang og træning, trin og faser
Sådan er kurset
Undervisningsformen varierer mellem foredrag, gennemgang, besigtigelse, caseøvelser i grupper samt drøftelser i plenum. Praktisk afprøvning af hjælpemidler som rollator, blindestok o.lign.
Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører o.lign. med minimum 3 års erfaring indenfor vejsektoren og med kendskab og erfaring i projekteringsfaser samt en grundlæggende forståelse for projektgranskning m.m.
Undervisere
Kursusleder er Seniorkonsulent Jens Pedersen, Vejdirektoratet. Øvrige undervisere er Udvalgsformand Jørgen Bak, DANSK BLINDESAMFUND og Partner & Trafikplanlægger Mogens Møller, Via Trafik Rådgivning A/S og Arkitekt + tilgængelighedsrevisor Claus Bjarne Christensen, Handiplan Plus, m/DanskeArk.
Specielle forhold
Hvis du ønsker at deltage i eksamen, skal du inden deltagelse i kurset have bestået en skriftlig prøve. Den udsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristen. Eksamensbeviset berettiger til udførelse af tilgængelighedsrevision af projekter inden for vejsektoren. VEJ-EU forbeholder sig ret til aflysning ved lav tilslutning.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk