Vej-eu.dk - Pas på, på søen
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO27. maj 2021 PRISKr. 5.700,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDPeak Safety Training Center, København K FRIST23. april 2021
TID08.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL12 deltagere LEDIGE 12 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Pas på, på søen
Print
- et sikkerhedskursus for dig, der inspicerer bygværker fra mindre fartøjer i fjorde og bælter
Udbytte af kurset
Formålet med kurset er at ruste personale, der lejlighedsvis skal arbejde fra mindre fartøjer i forbindelse med inspektion af byggerier i fjorde og bælter. Formalet er endvidere at opfylde kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring som beskrevet i STCW-konventionens A- kode.

»Teoretiske og praktiske færdigheder, som er nødvendige for at overleve til søs i tilfælde af mand overbord eller at fartøjet må forlades
»Teoretiske og praktiske færdigheder, så man kan handle hensigtsmæssigt og forsvarligt ved opdagelse af ulykke eller medicinsk nødsituation
»Kendskab til personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø
Det lærer du
»Svømme iført redningsvest
»Holde dig flydende uden redningsvest
»Komme om bord i fartøjet fra vandet iført redningsvest
»Forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand)
»Forskellige typer redningsudstyr
»Redningsmidlemes udrustning
»Personlige redningsmidler placering
»Principper for overlevelse til søs, herunder: værdien af uddannelse og øvelser, personlig beskyttelsesbeklædning og personligt udstyr
»Nødvendigheden af at være forberedt på enhver nødsituation
»Forholdsregler, der skal træffes under ophold i vandet
»Beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer
»Alarmsignaler og korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr
»Forholdsregler, som skal iværksættes, når alarmsignaler høres
»Interne kommunikations- og alarmsystemer
»Vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner
»Forholdsregler vedrørende forebyggelse af ulykker og arbejdssikkerhed
»Evne at forstå ordrer og kommunikere med andre i relation til pligterne om bord på mindre fartøjer
»Medvirke til at drage omsorg for mennesker og miljø; arbejdsforholdene; individuelle pligter og rettigheder; farerne ved stof- og alkoholmisbrug
Sådan er kurset
Kurset indeholder praktiske øvelser i et beskyttet havnebassin suppleret med teoretisk gennemgang af sikkerheden ved arbejdet fra mindre fartøjer.

Kurset afsluttes med en bedømmelse, af din viden, forståelse og færdigheder. I bedømmelsen lægges der primært vægt på principielle sikkerhedsmæssige aspekter og deltagerens engagement. Deltageren bliver orienteres grundigt om bedømmelsesformen og beståelseskriterier ved start af kurset.

Deltagere
Personale, der lejlighedsvis skal arbejde fra mindre fartøjer i forbindelse med inspektion af byggerier i fjorde og bælter.
Undervisere
Kursusleder er Partner Kristian Eggeling, Peak safety Aps.
Specielle forhold
Det anbefales på det kraftigste, at deltagere har en basisuddannelse svarende til

Førstehjælp ved Hjertestop, jævnfør DFR retningslinjer.

Bedømmelse af deltagere
Minimumskrav til deltagerens viden, forståelse og færdigheder skal være i overensstemmelse med de under "Formål" og "Målbeskrivelse" beskrevne rammer. I bedømmelsen skal der primært lægges vægt på principielle sikkerhedsmæssige aspekter og deltagerens engagement. Deltageren skal orienteres grundigt om bedømmelsesformen og beståelseskriterier senest ved start af kurset.

FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk