Vej-eu.dk - Vej- og klimakoordinator - Modul 3: Planlægning og design
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO2. marts 2021 PRISKr. 3.900,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDOrbicon WSP, Tåstrup FRIST31. januar 2021
TID08.30 - 17.00 DAGE1
ANTAL30 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTAnn Charlott Veber
anv_k@vej-eu.dk, 20604836
Vej- og klimakoordinator - Modul 3: Planlægning og design
Print
Modul 3 – Planlægning, myndighedsprojekt, vejregler, borgerinddragelse og design
Udbytte af kurset
Forstå, hvordan vejen indgår i fremtidens håndtering af hverdagsren og skybrud i byerne. Introduktion til den digitale terrænmodel i planlægningen af vandhåndtering på vej (Scalgo) Diskutere, hvordan vejregler, sikkerhed og tilgængelighed kan spille sammen med fremtidens behov for vandhåndtering i vejen Opnå kendskab til konkrete vandhåndteringsprincipper og -løsninger i fremtidens klimavej.
Det lærer du
Mål og interessentanalyser
Hvor er vi i processen, hvad indgår på dette trin og hvordan spiller det sammen med de øvrige plantrin
Mål for vandhåndtering
Mål for trafik (trafikmængder og -grupper. Hvilken type vej skal vi understøtte. Sanering og nedgradering?)
Kommunikation og borgerindragelse

Rammer
Ændret serviceniveau
Modeller for vandhåndtering, Scalgo mm.
Ændret servicebehov som følge af nedgradering
Vejregler, trafiksikkerhed, tilgængelighed

Principper
Hverdagsregn og skybrud
Transport
Magasinering
Lokal nedsivning

Anlægstyper (kantstensafledning, regnbede, permeable belægninger etc.)
Vandhåndteringsløsninger
Multifunktionelle trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger
Skiltning og formidling
Træer
Sådan er kurset
Kurset veksler mellem undervisning, diskussioner i plenum og arbejde i grupper.
Deltagere
Vej- og trafikfolk, myndighedsfolk, byggeledere, trafikplanlæggere, planlæggere, landskabsarkitekter, entreprenører, bygherrer.
Undervisere
Undervisere er Landskabsarkitekt Rikke Høy Eskedal, Orbicon og Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon A/S og Markedschef Thomas Werdelin, Orbicon A/S.
Specielle forhold
Kurset er modul 3 af 3 i Vej- og Klimakoordinator uddannelsen.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk